Verzelfstandigen tot basisschool

Bij een bekostigingsaanvraag voor het verzelfstandigen van een vestiging tot zelfstandige basisschool, gelden andere voorwaarden dan voor een nieuwe school:

  • U hoeft geen belangstellingsmeting te doen of uw concept van de school te beschrijven. 
  • U moet wel aantonen dat op 1 oktober in het jaar voorafgaand aan de aanvraag, de overblijvende school voldoet aan de opheffingsnorm en de te verzelfstandigen school voldoet aan de stichtingsnorm. U voegt het document toe op Mijn DUO. 
  • Daarnaast moet u een prognose indienen van het te verwachten aantal leerlingen. 
  • Alle overige voorwaarden voor het stichten van een nieuwe school gelden ook voor een verzelfstandiging. Kijk op Maak uw aanvraag compleet en verstuur.
Prognose verwachte aantal leerlingen

Het benodigd aantal leerlingen is bij verzelfstandiging:

  • van het overblijvend deel van de school, minimaal de opheffingsnorm in de 10 jaren vanaf de verzelfstandiging;
  • van de verzelfstandigde school, minimaal de stichtingsnorm op 1 januari in het 11e kalenderjaar na de aanvraag.

De prognoses van de gemeenten en DUO verschillen soms. De indicatoren van prognoses kunnen verschillen, de cijfers van DUO zijn echter altijd leidend. Om te berekenen of beide afzonderlijke scholen na de verzelfstandiging aan de opheffings- en stichtingsnorm voldoen, kunt u onderstaande berekening uitvoeren. 

De gegevens die u nodig hebt om te berekenen of u de stichtingsnorm haalt, kunt u opvragen via duo.dienstpostbus.mrvns@duo.nl.

Berekening of aan de normen wordt voldaan

Overblijvende school

Het verwachte aantal leerlingen van het overblijvende deel van de school moet minimaal de opheffingsnorm bedragen en wordt berekend met de formule: e = (f/g)*h

e = het verwachte aantal leerlingen van het overblijvende deel van de school per betreffende viercijferig postcodegebied
f = het aantal leerlingen van het overblijvende deel van de school op 1 oktober voorafgaande aan het jaar van de aanvraag woonachtig in het betreffende viercijferig postcodegebied
g = het totaal aantal leerlingen van de basisgeneratie in het betreffende viercijferige postcodegebied op 1 januari van het jaar van aanvraag
h = het totaal aantal leerlingen van de basisgeneratie in het betreffende viercijferige postcodegebied op 1 januari in elk van de 10 jaren na het moment van de verzelfstandiging

Verzelfstandigde deel school

Het verwachte aantal leerlingen van de school die na verzelfstandiging ontstaat, moet minimaal voldoen aan de stichtingsnorm en wordt berekend met de formule: i = (j/k) *l

i = het verwachte aantal leerlingen van de te verzelfstandigen vestiging per betreffende viercijferig postcodegebied
j = het aantal leerlingen van de te verzelfstandigen vestiging op 1 oktober voorafgaande aan het jaar van de aanvraag woonachtig in het betreffende viercijferige postcodegebied
k = het totaal aantal leerlingen van de basisgeneratie in het betreffende viercijferige postcodegebied op 1 januari van het jaar van aanvraag
l = het totaal aantal leerlingen van de basisgeneratie in het betreffende viercijferige postcodegebied op 1 januari in het elfde jaar na de aanvraag

Voorbeeld verzelfstandiging van een basisschool

Voor het verzelfstandigen van een basisschool moet eerst vastgesteld worden welke leerlingen uit welke postcodegebieden de overblijvende school en het verzelfstandigde deel van de school bezoeken. Vervolgens wordt per postcodegebied een prognose voor beide scholen gemaakt. De uitkomsten van de prognose per postcodegebied worden daarna bij elkaar opgeteld. Voor de oorspronkelijke overblijvende school moet worden aangetoond dat deze in elk van de tien kalenderjaren na de verzelfstandiging voldoet aan de opheffingsnorm. Voor de nieuwe verzelfstandigde school moet worden aangetoond dat deze aan de stichtingsnorm voldoet in het 11e kalenderjaar na aanvraag.

Basisschool A (overblijvende school)

Het te verwachten aantal leerlingen van het overblijvende deel van de school moet per viercijferig postcodegebied voor ieder van de 10 kalenderjaren na de verzelfstandiging worden vastgesteld. Het te verwachten aantal leerlingen per postcodegebied wordt berekend volgens de formule:

e = (f/g)*h.

Prognose basisschool A, kalenderjaar 1

Postcode f g h e
1234 50 150 200 66
1245 30 100 150 45
6751 65 200 300 97
6752 10 50 100 20
Totaal


228

Prognose basisschool A, kalenderjaar 2

Postcode f g h e
1234 50 150 200 66
1245 30 100 200 60
6751 65 200 450 146
6752 10 50 100 20
Totaal


292

Enzovoort, totdat voor ieder van de 10 kalenderjaren een prognose gemaakt is.

Basisschool A moet in ieder van de 10 kalenderjaren na de verzelfstandiging voldoen aan de opheffingsnorm. De opheffingsnorm in deze gemeente is 150.

Basisschool B (te verzelfstandigen school)

Het te verwachten aantal leerlingen voor de school die na verzelfstandiging ontstaat, moet in het 11e kalenderjaar na de verzelfstandiging voldoen aan de stichtingsnorm. In deze gemeente is de stichtingsnorm 250. Het te verwachten aantal leerlingen per postcodegebied wordt berekend volgens de formule:

i = (j/k)*l

Basisschool B, kalenderjaar 11

Postcode j k l i
1234 50 150 300 100
1253 100 300 400 133
6751 45 500 700 63
6755 55 250 300 66
Totaal


362

Basisschool B moet in het 11e kalenderjaar na de verzelfstandiging voldoen aan de stichtingsnorm. De stichtingsnorm in deze gemeente is 250. Basisschool B haalt de stichtingsnorm.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee