Assurance-rapport

Het ondertekende assurance-rapport en het formulier Aanbieding bekostigingsgegevens po moet u vóór 1 juli indienen. 

Het assurance-rapport van uw instellingsaccountant èn het formulier Aanbieding bekostigingsgegevens po vormen een onderdeel van de onderzoeksprocedure bekostigingsgegevens po. U vindt dit in hoofdstuk 3 van het onderwijsaccountantsprotocol OCW, op onderwijsinspectie.nl

Formulier opsturen

 1. Download in februari het formulier Aanbieding bekostigingsgegevens po van uw schoolbestuur. Dit formulier vindt u onder Bekostigingsinformatie bij ‘Gewogen gemiddelde leeftijden’ op Instellingsinformatie.
 2. Op het formulier vindt u het overzicht van de GGL van uw instelling. Dit is de GGL die u vóór 1 december van het lopende schooljaar bij DUO hebt ingediend. Controleer deze gegevens.
 3. Controleer de berekening goed. Let ook op eventuele afrondingsverschillen en het gebruik van 4 decimalen bij onderdeel 3.3 en 3.4 van het formulier. De uitkomst bij onderdeel 3.5 van het formulier moet u afronden op 2 decimalen.
 4. Laat het formulier ook controleren door uw instellingsaccountant. De accountant moet punt 4 van het formulier Aanbieding bekostigingsgegevens po invullen.
 5. De accountant geeft daarnaast een afzonderlijk assurancerapport af over zijn controle.
  Als de instellingsaccountant afwijkt van de standaardtekst voor het assurance-rapport, zoals opgenomen in het onderwijsaccountantsprotocol, dan moet hij dit aangeven in de aanbiedingsbrief én op het aanbiedingsformulier.
 6. Onderteken het formulier Aanbieding bekostigingsgegevens po, uw accountant tekent ook.
 7. Stuur vóór 1 juli het formulier ‘Aanbieding bekostigingsgegevens po’ van het betreffende verantwoordingsjaar met het ondertekende assurancerapport naar DUO.

Digitaal verzenden

Verstuur de stukken per e-mail naar duo-ltpc@duo.nl. Stel uw e-mail als volgt op:

 • Vermeld als onderwerp 'LTPC en het administratienummer van het bevoegd gezag.
 • Voeg het formulier Aanbieding bekostigingsgegevens po en het assurance-rapport als 2 afzonderlijke bestanden toe aan uw e-mailbericht.
 • De bestandsnaam van het formulier bouwt u als volgt op: het administratienummer van het bevoegd gezag, gevolgd door '-formulier’. Bijvoorbeeld '12345-formulier.pdf'.
 • De bestandsnaam van het assurance-rapport bouwt u als volgt op: het administratienummer van het bevoegd gezag, gevolgd door '-assurancerapport'. Bijvoorbeeld '12345-assurancerapport.pdf'.

Kijk voor meer informatie bij Personeel:

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee