Regelingen OCW

E-mailservice regelingen OCW stopt

Per 1 augustus 2020 beëindigt DUO de e-mailservice. Het contentmanagementsysteem waarop regelingen OCW bij DUO staat is verouderd. Dat maakt migratie noodzakelijk. Voor regelingen OCW zou DUO een nieuwe abonneeservice moeten bouwen.

Vanaf juni 2019 biedt KOOP (Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties) een vergelijkbare dienst aan. U kunt met een abonnement op Officiële bekendmakingen op dezelfde dag van een publicatie in de Staatscourant gratis een bericht ontvangen.

Abonneren op officiële bekendmakingen

Met een gratis abonnement op Officiële bekendmakingen ontvangt u op de dag van een publicatie in de Staatscourant een e-mail. Hoe u een abonnement regelt staat op Abonneren op service Staatscourant.

DUO dringt er bij KOOP op aan de selectie per onderwijssector toe te voegen aan de abonneeservice.

U vindt er alle gepubliceerde officiële bekendmakingen uit de Staatscourant, het Staatsblad en het Tractatenblad: Kijk op Officiële bekendmakingen - ministeries - vandaag.

Vanaf 1 augustus 2020 plaatst DUO geen verwijspagina's meer onder Regelingen OCW.