Wetten, besluiten en regelingen

DUO voert voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een aantal regelingen uit. Deze regelingen zijn altijd gebaseerd op een wet en een besluit.

Met de regelingenzoeker bij Recente regelingen en Archief regelingen vindt u welke regelingen we voor uw sector uitvoeren.

Verschil tussen een wet, besluit en regeling.

In een wet staan algemeen verbindende voorschriften. Dat betekent dat er in grote lijnen uitgelegd wordt welke regels er voor een bepaald onderwerp gelden. De Eerste en Tweede Kamer moeten een wetsvoorstel goedkeuren.

Een besluit, ook wel Algemene maatregel van bestuur, is een gedetailleerdere beschrijving van de wet. In een besluit staat verder uitgewerkt hoe (een deel van) de wet uitgelegd moet worden.

Een regeling wordt meestal afgeleid van een besluit. De regeling is de meest concrete uitleg van de wet. Een regeling bevat bijvoorbeeld specifieke regels waaraan een school moet voldoen om bijzondere of aanvullende bekostiging te krijgen.

Wetten en regelingen vindt u op wetten.overheid.nl.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee