Wat is het Schakelpunt?

Onder de naam Schakelpunt OCW bevordert de Dienst Uitvoering Onderwijs de samenwerking tussen organisaties, in het onderwijs en bij de overheid.

Partnership

Het Schakelpunt OCW werkt vanuit de verwachting dat in de sector onderwijs een partnership ontstaat dat is te vergelijken met ketenbureaus in andere sectoren. Hier wordt gezorgd voor de Generieke Digitale Infrastructuur van het Onderwijs (GDI.onderwijs). Deze bestaat uit standaarden en voorzieningen vanuit de De Referentie Onderwijs Sector Architectuur (ROSA). Medewerkers van het Schakelpunt organiseren ketenbrede overleggen waar afspraken over gegevens worden gemaakt. Ze zorgen voor afstemming met de eigen organisatie en faciliteren organisatieoverstijgende projecten.

Slagvaardiger en efficiënter

DUO, scholen en hun ketenpartners worden slagvaardiger en efficiënter door elkaar te helpen bij het toepassen van die standaarden en door het hergebruiken van de voorzieningen.