Naar Nieuwsoverzicht

Wijzigingen in verzuimregister, maandrapportages verzuim en RMC-gegevensleveringen (Update 12-8)

Vanaf 3 augustus 2020 vonden er wijzigingen plaats bij verzuim. Een aantal wijzigingen waren eerder uitgesteld maar zijn vanaf woensdag 12 augustus alsnog in productie gegaan.

Uitzetten verzuimloket voor gemeenten

DUO heeft op 3 augustus 2020 het verzuimloket (Mijn DUO) voor gemeenten uitgezet. Leerplichtambtenaren kunnen verzuim dan alleen nog afhandelen via het administratiepakket. Het doorgeven van vrijstellingen en vervangende leerplicht blijft wel mogelijk via Mijn DUO.

Wijzigingen verzuimregister voor gemeenten (vanaf 12 augustus)

Status Overgedragen aan derden

De status ‘Overgedragen aan derden’ vervalt. Deze status vervalt omdat een verzuimmelding wettelijk deze status niet mag hebben. Als de gemeente de behandeling van een verzuimmelding overdraagt aan een derde partij (bijvoorbeeld Jeugdzorg), kon dit tot nu toe aan DUO worden doorgegeven. Een leerling en/of zijn meldingen mogen nog wel worden overgedragen. Als uw softwareleverancier ervoor kiest, is het nog steeds mogelijk om in het pakket te noteren dat een melding is overgedragen. Het enige dat niet meer toegestaan is, is dat het pakket de status ‘Overgedragen aan een derde partij’ via de verzuimkoppeling doorgeeft aan DUO.

Vanaf de nieuwe softwareversie kan een verzuimmelding de volgende statussen krijgen:

 • Geregistreerd (door de school)
 • In behandeling (door de gemeente)
 • Afgesloten (door de gemeente)
 • Ingetrokken (door de onderwijsinstelling)
 • Ter kennisgeving aangenomen (door de gemeente)

Bestaande meldingen
Meldingen die nu in de DUO database staan genoteerd als ‘Overgedragen aan derden’ houden deze status. Ook de velden ‘Overnemende Partij’ en ‘Andere Overnemende Partij’ blijven bestaan voor meldingen die in het verleden als overgedragen zijn opgeslagen. DUO blijft deze velden bij de melding leveren aan uw softwareleverancier als ze gevuld zijn.

Melding afsluiten

Er is wettelijk een beperking op de mogelijke afsluitredenen die in het verzuimregister mogen worden opgeslagen. Per 3 augustus zijn de volgende afsluitredenen toegestaan:

 • Terug naar school, opleiding hervat
 • Inschrijving beëindigd, andere opleiding
 • Inschrijving beëindigd, werk
 • Inschrijving beëindigd, overige redenen
 • Inschrijving beëindigd, leerling overleden
 • Geen verzuim, langdurig ziek
 • Geen verzuim, legitiem afwezig

Bij het raadplegen van afgesloten berichten kunnen zowel de oude als de nieuwe afsluitredenen voorkomen.

Opmerking bij afsluitreden

Als een gemeente een melding afsluit, kan een opmerking genoteerd worden. Dit is geen vrije invoer maar een keuze uit een aantal mogelijke opmerkingen. De mogelijkheden zijn wettelijk bepaald:

 • Onderwijsdeelnemer is gezien door gemeente
 • Er wordt actie ondernomen richting onderwijsdeelnemer door gemeente
 • Er loopt geen actie meer richting onderwijsdeelnemer

Verouderde verzuimsoorten

De verzuimsoorten Beginnend verzuim (B) en Signaalverzuim (S) kunnen niet meer voorkomen in het verzuimregister. Er staan geen meldingen meer in de DUO database met deze verzuimsoorten, bij het opvragen kunnen ze niet meer voorkomen.

Wijzigingen verzuimregister voor onderwijsinstellingen (vanaf 12 augustus)

Status Overgedragen aan derden

De status ‘Overgedragen aan derden’ vervalt omdat een verzuimmelding wettelijk deze status niet mag hebben. Onderwijsinstellingen zullen deze status niet meer zien bij nieuwe verzuimmeldingen.

Bestaande meldingen
Meldingen die nu in de DUO database staan genoteerd als ‘Overgedragen aan derden’ houden deze status.

Melding afsluiten

Gemeenten kunnen een verzuimmelding afsluiten. Er is wettelijk een beperking op de mogelijke afsluitredenen die in het verzuimregister mogen worden opgeslagen en worden teruggekoppeld aan de onderwijsinstelling. Per 3 augustus zijn de volgende afsluitredenen toegestaan:

 • Terug naar school, opleiding hervat
 • Inschrijving beëindigd, andere opleiding
 • Inschrijving beëindigd, werk
 • Inschrijving beëindigd, overige redenen
 • Inschrijving beëindigd, leerling overleden
 • Geen verzuim, langdurig ziek
 • Geen verzuim, legitiem afwezig

Bij het raadplegen van afgesloten berichten kunnen zowel de oude als de nieuwe afsluitredenen voorkomen.

Opmerking bij afsluitreden

Als een gemeente een melding afsluit, kan een opmerking genoteerd worden. Dit is geen vrije invoer maar een keuze uit een aantal mogelijke opmerkingen. De mogelijkheden zijn wettelijk bepaald en alleen deze mogelijkheden zijn inzichtelijk voor de onderwijsinstelling:

 • Onderwijsdeelnemer is gezien door gemeente
 • Er wordt actie ondernomen richting onderwijsdeelnemer door gemeente
 • Er loopt geen actie meer richting onderwijsdeelnemer

Verouderde verzuimsoorten

De verzuimsoorten Beginnend verzuim (B) en Signaalverzuim (S) kunnen niet meer voorkomen in het verzuimregister. Er staan geen meldingen meer in de DUO database met deze verzuimsoorten, bij het opvragen kunnen ze niet meer voorkomen.

Huisnummer

Bij het meegeven van een afwijkend adres bij een leerling worden bij het opgeven van een huisnummer in een adres alleen cijfers geaccepteerd. Voor huisletters (zoals in Dorpsstraat 10A) was al een separaat veld beschikbaar.

Wijzigingen voor LAS en machinekoppeling (M2M) (vanaf 12 augustus)

Versie 12 van het verzuimregister is sinds 12 augustus beschikbaar. Deze draait tot februari 2021 naast versie 11. Daarna stoppen we met het ondersteunen van versie 11. De ondersteuning van versie 10 is in augustus 2020 gestopt. Softwareleveranciers zijn al eerder op de hoogte gebracht. Vraag uw softwareleverancier wanneer u gebruik kunt maken van versie 12.

Gebruik verschillende versies

Wanneer een gemeente in versie 12 een verzuimmelding afsluit en de onderwijsinstelling deze opent in versie 11, dan wijkt het veld ‘Reden melding afgesloten’ af. De verschillen zijn als volgt:

Afsluitreden, gekozen door gemeente in versie 12

 • Optie 1: terug naar school, opleiding hervat
 • Optie 2: inschrijving beëindigd, andere opleiding
 • Optie 3: inschrijving beëindigd, werk
 • Optie 4: inschrijving beëindigd, overige redenen
 • Optie 5: inschrijving beëindigd, leerling overleden
 • Optie 6: geen verzuim, langdurig ziek
 • Optie 7: geen verzuim, legitiem afwezig

Afsluitreden, getoond bij onderwijsinstelling in versie 11

 • Optie 1: S - terug naar school, opleiding hervat
 • Optie 2: B - inschrijving beëindigd
 • Optie 3: B - inschrijving beëindigd
 • Optie 4: B - inschrijving beëindigd
 • Optie 5: B - inschrijving beëindigd
 • Optie 6: X - anders
 • Optie 7: X - anders

Het veld ‘Opmerking melding afgesloten’ (versie 12) komt in de plaats van het veld ‘Andere reden melding afgesloten’ (versie 11). In versie 12 kan een gemeente bij dit veld drie opties kiezen:

 1. Onderwijsdeelnemer is gezien door gemeente
 2. Er wordt actie ondernomen richting onderwijsdeelnemer door gemeente
 3. Er loopt geen actie meer richting onderwijsdeelnemer

Gebruikt de school versie 11 om de melding te openen, dan ziet de school welke van de drie opties de gemeente heeft gekozen. De tekst wordt hiervoor omgezet.

Wijzigingen maandrapportages

Locatiecode VSV wordt toegevoegd

De locatiecode is in februari 2020 verwijderd uit de rapportages. Dit veld wordt op verzoek van de gebruikers weer opgenomen in de maandrapportages verzuim.

Wijzigingen RMC-gegevenslevering voor gemeenten

Vanaf 3 augustus is er een nieuwe versie van de RMC-gegevenslevering beschikbaar.

Locatiecode VSV wordt toegevoegd

In versie 6.4 (begin februari 2020) is het veld ‘Locatiecode’ verwijderd. Omdat voor gemeenten dit veld van belang is bij het uitvoeren van haar taak, is besloten om dit veld weer op te nemen in de RMC- gegevensleveringen. Dit veld wordt gevuld wanneer een locatiecode bekend is bij de inschrijving.

Nieuwe termen voor vsv/geen vsv in het veld ‘Terugmelding’

De terugmelding vsv/geen vsv in het veld ‘Terugmelding’ wordt verduidelijkt. Deze termen worden vervangen door:

 • Schoolverlater met startkwalificatie
 • Verlaat praktijkonderwijs
 • Vervangende leerplicht
 • Geldige inschrijving
 • Schoolverlater zonder startkwalificatie

Oud en nieuw format

DUO plaatst de RMC-gegevenslevering in het oude en het nieuwe format. Dit doen we tot begin februari 2021. Leveringen in het oude format herkent u aan het woord ‘oud’ in de bestandsnaam.

Nieuwe versie PvL

De nieuwste versie van het Programma van Levering vindt u op de pagina Gegevensleveringen.