Kijkglazen

De Kijkglazen geven u informatie over de leerlingen van uw samenwerkingsverband. Er zijn verschillende Kijkglazen waarin gegevens teruggekoppeld worden.

U vindt de Kijkglazen op Mijn DUO. Kijkglas 3 staat ook onder 'Overzicht financiële beschikkingen' op Instellingsinformatie (nieuw).

Kijkglas 1 en 2 veranderen

Kijkglas 1 en 2 worden straks getoond in dashboards. Dashboards Samenwerkingsverbanden 1a en 1b vervangen Kijkglas 1 (deel 1 en deel 2). Dashboard Samenwerkingsverbanden 2 vervangt Kijkglas 2.

Kijkglas 3 vervalt

Kijkglazen 3, 4 en 5 vervallen vanaf 1 januari 2023 en komen niet meer terug. 

Kijkglas 3 is eind april 2022 verwijderd omdat er fouten in zaten. U kunt in Mijn DUO Kijkglas 3 opnieuw bekijken. Let op, er zitten nog wel fouten in Kijkglas 3. Aan deze gegevens kunt u geen rechten ontlenen. DUO geeft deze gegevens ter informatie. 

Publicatiedatums

De publicatiedatums zijn gewijzigd:

 • Dashboard Samenwerkingsverbanden 1a en 1b zijn nu beschikbaar via Mijn DUO 
 • Dashboard Samenwerkingsverbanden 2: publicatie is uitgesteld. Meer informatie over de publicatiedatum volgt later. 
 • Kijkglas 3 is nu opnieuw beschikbaar via Mijn DUO. 

Wat vindt u in de Kijkglazen?

Kijkglas 1

Kijkglas 1 toont de aantallen leerlingen waarvoor uw samenwerkingsverband bekostiging ontvangt. Het Kijkglas bestaat uit 2 bestanden:

 1. Het 1e bestand verklaart de aantallen leerlingen die voor de bekostiging zijn gebruikt.
 2. In het 2e bestand staan de individuele inschrijvingen in het speciaal onderwijs die DUO met u verrekent.
DUO maakt regelmatig nieuwe versies van het Kijkglas. De gegevens in het Register Onderwijsdeelnemers (ROD) zijn niet 1-op-1 opgenomen in het Kijkglas, maar alleen de relevante gegevens voor de bekostiging.
 
Controleer uw bekostiging
Door de gegevens op het Overzicht financiële beschikkingen van december te vergelijken met Kijkglas 1 van dezelfde maand, kunt u controleren of uw bekostiging klopt.
Kijkglas 2
 • Kijkglas 2 geeft een overzicht van alle inschrijvingen in het (v)so binnen een schooljaar. 
 • Kijkglas 2 bestaat uit: 'Algemene gegevens' en 'Individuele (v)so inschrijvingen.'
 • In Kijkglas 2 vindt u alle registraties van alle leerlingen die bij uw samenwerkingsverband horen. Hierdoor kan 1 leerling vaker in het bestand voorkomen. Door de begin- en einddatum van de verschillende regels, ziet u wat er wanneer in de registratie van een leerling gewijzigd is.
 • Met Kijkglas 2 kunt u de groeitelling van Kijkglas 3 per leerling berekenen. U gebruikt hiervoor de informatie in de kolommen ‘Instroom’ en ‘Uitstroom’ bij de blokken 2.2/2.4 en 2.3/2.5. 
 • De kolom ‘Doorstroom’ gaat over leerlingen die binnen het (voortgezet) speciaal onderwijs doorstromen naar een andere vestiging en dit heeft geen invloed op de groei.

Let op: Kijkglas 2 toont ook de niet-bekostigde leerlingen.

Kijkglas 3

Kijkglas 3 toont de groei van het aantal leerlingen op (v)so-scholen binnen het samenwerkingsverband. Het gaat om:

 • de groei van leerlingen met een toelaatbaarheidsverklaring.
 • de groei van leerlingen op (v)so-scholen zonder toelaatbaarheidsverklaring die zijn toegewezen aan het samenwerkingsverband.
Met deze gegevens stelt u de groei vast in het (v)so tussen 1 oktober (van het vorige schooljaar) en 1 februari. Kijkglas 3 vindt u ook bij 'Groei (V)SO' onder 'Overzicht financiële beschikkingen' op Instellingsinformatie.

Als u de basis van de groeiberekening in Kijkglas 3 op individueel niveau wilt achterhalen, kunt u in het Kijkglas 2 van april de kolom instroom en uitstroom gebruiken. 

Handleiding Kijkglazen

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee