Naar Bekostiging en subsidies

Tegemoetkoming opleidingsscholen

  1. Aspirant-opleidingsscholen
  2. Opleidingsscholen

Aspirant-opleidingsscholen

Scholen in het po, vo en mbo en lerarenopleidingen kunnen subsidie voor een aspirant-opleidingsschool aanvragen via Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I).

Voor schooljaar 2019-2020 kunt u geen subsidie meer aanvragen.

Informatie over aspirant-opleidingsscholen vindt u in de regeling.

Al aspirant-opleidingsschool?

Als de subsidie voor aspirant-opleidingsschool is toegekend dan:

  • ontvangt u de eerste 2 jaar een vast bedrag per schooljaar.
  • ontvangt u voor het 3e en/of 4e jaar een subsidiebedrag op basis van het aantal studenten dat de aspirant-opleidingsschool in het voorafgaande schooljaar heeft opgeleid. Hiervoor dient u uiterlijk 30 september 2019 een opgave van het aantal studenten in het voorafgaande schooljaar in bij DUO. Het formulier en de voorwaarden voor het aanvragen van deze subsidie vindt u bij Opleidingsscholen.

Kijk op dus-i.nl om aspirant-opleidingsschool te worden.