Schoolexamen rekenen

Het schoolexamen rekenen is ingevoerd vanaf schooljaar 2020-2021 na afschaffing van de rekentoets. Het schoolexamen rekenen is verplicht voor alle leerlingen die geen eindexamen wiskunde afleggen.

Het geeft het vervolgonderwijs informatie over het niveau van rekenen van een student.

Regels

Leerlingen in het vmbo en havo die geen eindexamen doen in wiskunde moeten het schoolexamen rekenen afleggen. Dit is geregeld in artikel 10.3 Link opent externe pagina Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Het behaalde cijfer telt niet mee bij de uitslagbepaling. Het cijfer staat op een bijlage bij de cijferlijst. Er is geen minimumcijfer dat een leerling moet behalen. Scholen moeten het cijfer wèl in ROD melden. Gebruik hiervoor de code 1132 (3F) of 1135 (2F).

PTA

Omdat er een schoolexamen wordt afgenomen, moet de school een PTA opstellen. Het PTA geeft leerlingen uitleg over wat er van hen verwacht wordt en hoe zwaar een bepaalde toets telt. De school bepaalt hoe het schoolexamen rekenen eruit ziet en uit hoeveel toetsen het bestaat (minimaal 1). De school bepaalt ook zelf wanneer het schoolexamen wordt afgenomen. De school mag het schoolexamen spreiden over 1 of 2 leerjaren: het laatste en/of voorlaatste jaar.

Kijk in de handreiking Link opent externe pagina van het SLO voor uitleg over hoe het schoolexamen rekenen eruit kan zien. Officiële rekentoetsen voor mbo die in Facet worden afgenomen, mogen geen onderdeel zijn van het schoolexamen rekenen.

Herkansing

De school bepaalt zelf of ze (toetsen binnen) het schoolexamen rekenen laat herkansen, want het gaat om een schoolexamen.

Een herkansing is niet noodzakelijk, omdat het cijfer niet meetelt voor de uitslag en er geen minimumeis is. Voor leerlingen kan het prettig zijn als het resultaat een voldoende is, omdat het cijfer op de bijlage van de cijferlijst staat. Een herkansingsmogelijkheid is daarom wel aan te raden.

Wiskunde als extra vak

Leerlingen die wiskunde als extra vak hebben gevolgd, hoeven niet alsnog een schoolexamen rekenen af te leggen als:
•   het resultaat voor wiskunde tegenvalt
•   èn daarom niet voor de uitslag meetelt

Ook dan kan op de cijferlijst namelijk het behaalde cijfer voor wiskunde staan. Als een leerling dat niet wil, dan kan de school het cijfer voor wiskunde ook op de bijlage bij de cijferlijst zetten. Dit is geregeld in artikel 10.3 lid 7 Link opent externe pagina Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Vrijstellingen

Vrijstelling op vavo

Leerlingen die een diploma willen halen op een vavo, hoeven niet nog een keer schoolexamen rekenen af te leggen als:
•  ze al eerder een eindexamen hebben afgelegd
•  èn daarbij het schoolexamen rekenen hebben gemaakt

Dit is bepaald in artikel 10.3 lid 3 Link opent externe pagina Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Maar, die vrijstelling is er niet als er al eerder een officiële rekentoets is afgelegd. In de regelgeving is die vrijstelling niet geregeld. Een reden daarvoor is het doel van het schoolexamen rekenen. Dat is informatie geven aan het vervolgonderwijs over het rekenniveau van een student op dit moment. De rekentoets is voor het laatst afgenomen in schooljaar 2018-2019.

Vrijstelling bij staatsexamen

Vrijstelling is wèl mogelijk voor kandidaten die:
•  via het staatsexamen een diploma willen halen
•  èn al eerder op een school voor voortgezet onderwijs of vavo een officiële rekentoets of een schoolexamen rekenen hebben afgelegd

Dit is bepaald in artikel 10.4 Link opent externe pagina Uitvoeringsbesluit WVO 2020, lid 1 en 3.

Vrijstelling voor het college-examen rekenen kan ook als er al een schoolexamen rekenen is afgelegd voor een eindexamen van een andere leerweg. Dit is net zoals in het voortgezet onderwijs. Bijvoorbeeld als iemand al een diploma vmbo-kb heeft en daarna vmbo-tl wil halen en al bij het kb-examen een schoolexamen rekenen heeft gedaan. Dan is deze kandidaat vrijgesteld voor het college-examen rekenen. Het gaat namelijk om een examen op hetzelfde niveau.

Afnamemoment

Omdat het een schoolexamen is, bepalen scholen zelf het moment van afname. Dit is bepaald in artikel 2.55 Link opent externe pagina WVO 2020. Dat kan in het voorlaatste leerjaar zijn. Het schoolexamen rekenen:
•   moet zijn gemaakt voordat het 1e tijdvak start
•   mag niet in het 2e leerjaar worden afgesloten, omdat leerlingen dan nog de kerndoelen afronden. Een examen past niet in die periode.

Eerdere resultaten kunnen niet meetellen

Vooraf moet duidelijk zijn voor leerlingen dat een toets meetelt voor het schoolexamen rekenen. Scholen kunnen daarom resultaten van rekentoetsen uit het verleden niet laten meetellen. Eerder gemaakte officiële rekentoetsen mogen ook niet meetellen, zelfs niet voor doorstromers naar een vavo. In de regelgeving is hier geen mogelijkheid voor geregeld, artikel 10.3 Link opent externe pagina Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Regelgeving

Het schoolexamen rekenen is geregeld in 2 overgangsbepalingen: artikel 12.45 Link opent externe pagina WVO 2020 en in het bijbehorende Uitvoeringsbesluit, artikel 10.3 Link opent externe pagina . Link opent externe pagina

Contact examenloket

U kunt uw vraag telefonisch of per e-mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via examenloket@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw e-mail binnen 5 werkdagen.

Of gebruik het contactformulier.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 77 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Tussen 15.00-17.00 uur zijn de wachttijden het kortst.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee