Uitslagbepaling

Bij de uitslagbepaling van het centraal examen zijn er verschillende zaken waar u rekening mee moet houden.

Officiële uitslag

De uitslag kan pas worden vastgesteld als alle onderdelen van het eindexamen zijn afgesloten en alle eindcijfers officieel bekend zijn. In veel gevallen is dat op de dag dat de N-termen bekend zijn. Maar er kunnen redenen zijn om nog te wachten met de definitieve vaststelling van de uitslag.

Bedenktijd

Een leerling heeft de mogelijkheid om nog een dag na te denken om een vak te herkansen of te verbeteren.

Herkansing of 1e afname in 2e tijdvak

De uitslag kan nooit eerder vastgesteld worden dan op de dag dat de N-termen voor het 2e tijdvak bekend zijn. Wanneer een leerling een cijfer wil verbeteren is deze wel geslaagd, maar dit kan nog niet officieel worden vastgesteld. Pas nadat alle cijfers bekend zijn is de leerling definitief geslaagd.

Vak afgesloten bij staatsexamen

Een school wacht met de uitslag van de leerling totdat de cijfers van het staatsexamen vastgesteld zijn. Dit kan het geval zijn bij een examen afgelegd in het derde tijdvak. Dit geldt ook als een leerling een extra vak mee wil laten tellen. Dit moet op tijd en schriftelijk door de leerling worden aangevraagd.

Zelfde datum op diploma en cijferlijst

Op het diploma hoort de datum van uitreiking te staan. Op die dag zet de leerling namelijk een handtekening eronder. Op de cijferlijst hoort de datum van vaststelling van de uitslag te staan. Door de uitslag definitief vast te stellen op de dag dat het diploma wordt uitgereikt, komt op beide documenten dezelfde datum te staan. Ook in ROD moet deze datum als uitslagdatum worden opgenomen. De datum in ROD wordt ook overgenomen in Mijn Diploma’s.

De eindcijfers en de definitieve uitslag moeten zo snel mogelijk en uiterlijk binnen 2 weken na vaststelling in ROD worden aangeleverd. Dit is bepaald in artikel 6 van de Regeling register onderwijsdeelnemers Link opent externe pagina .

Cum laude

Als een leerling cum laude is geslaagd, zet de school de speciale aantekening cum laude op het diploma. Op Examenblad.nl staan de voorwaarden en bepalingen Link opent externe pagina  per schoolsoort.

Combinatiecijfer

Op Examenblad.nl vindt u een toelichting van het combinatiecijfer voor havo/vwo Link opent externe pagina en de vmbo profielen Link opent externe pagina .

Onjuist of onvolledig eindexamenpakket

Als blijkt dat een leerling niet alle vereiste vakken in het pakket heeft, zijn er verschillende mogelijkheden. De school moet de leerling in ieder geval zo veel mogelijk de kans geven om het gemiste vak in te halen. Als dat niet lukt, zijn er de volgende opties:

  • In geval van overmacht kan een leerling het schoolexamen na de start van het 1e tijdvak afronden. Het centraal examen wordt pas in het 2e tijdvak of 3e tijdvak afgelegd. Zie artikel 2.55 lid 4 Link opent externe pagina  WVO 2020.
  • De leerling kiest een ander profiel waarvan de vereiste vakken wel alsnog behaald kunnen worden.

Soms is er voor een oplossing geen tijd meer. Of, er wordt pas na het centraal examen opgemerkt dat er een vereist vak mist. In die gevallen moet de school contact opnemen met het Examenloket.

Contact examenloket

U kunt uw vraag telefonisch of per e-mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via examenloket@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw e-mail binnen 5 werkdagen.

Of gebruik het contactformulier.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 77 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Tussen 15.00-17.00 uur zijn de wachttijden het kortst.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee