Vavo

Via het voortgezet algemeen volwassenenonderwijs (vavo) kunnen leerlingen een diploma of deelcertificaten voor het voortgezet onderwijs halen.

Uitbesteding

Vo naar vavo

Vo-school kunnen leerlingen uitbesteden aan een vavo. Dit kan voor enkele vakken of het hele eindexamen. Bij uitbesteding van een leerling, is er een samenwerking tussen de vo-school en het vavo. Zie artikel 2.57 Link opent externe pagina Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

De regeling is bedoeld om leerlingen een grotere kans te geven om een diploma te halen. Zie artikel 2.59 Link opent externe pagina Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

De leerling blijft ingeschreven op de vo-school. Vanaf het moment van uitbesteding, gelden voor die leerling de inrichtings- en examenvoorschriften van de WEB. En de vavo-instelling is verantwoordelijk voor de leerling.

Vo naar vo

Als een leerling op de eigen vo-school een bepaald vak niet kan volgen, kan de leerling dat vak aan een andere vo-school volgen en er examen in doen.

Dit is geregeld in artikel 2.53 Link opent externe pagina lid 1 Wet voortgezet onderwijs 2020. Daarin staat dat leerlingen het vak kunnen kiezen als het bestuur het mogelijk maakt door samenwerking met een andere school.

Vavo naar vo niet mogelijk

Uitbesteding van een vavo-student naar een vo-school is niet mogelijk. Ook niet voor een deel van het onderwijs. Hier is geen regeling voor binnen de WEB (Wet educatie en beroepsonderwijs).

Soms moet een leerling een vak dat het vavo niet geeft, opnieuw doen. Bijvoorbeeld: Grieks of Latijn. Dan kan de leerling daarin niet opnieuw examen doen aan de eerder bezochte vo-school. De leerling moet het examen afleggen op het vavo. Om dit op te lossen kan het vavo een vo-docent inhuren onder deze voorwaarden:

  • De vavo-instelling moet (voor 1 oktober) een PTA inleveren bij de inspectie voor Grieks of Latijn. Het vavo kan het PTA van de vo-school hiervoor als basis gebruiken.
  • De vavo-instelling bestelt het centraal examen Grieks/Latijn bij DUO Examendiensten (via de beveiligde site in oktober).
  • De vavo-instelling regelt dat een docent klassieke talen het examen afneemt. Dit kan bijvoorbeeld door detachering, inhuur op freelancebasis, met een nul-urencontract, of officiële indienstneming.
  • Het vavo is verantwoordelijk dat de leerling het onderwijs krijgt in het vak in kwestie. Dit hoeft niet een wekelijks ingeroosterd aantal uur te zijn. Omdat het meestal om een paar leerlingen gaat, kan de school individuele afspraken maken.

Overname cijfers door vavo

Reguliere vakken

Leerlingen kunnen vrijstelling krijgen op een vavo voor alle standaard vakken. Deze eindcijfers tellen mee voor de uitslag en komen op de vavo-cijferlijst. Ook als het vak niet gegeven wordt op de vavo-school, bijvoorbeeld Latijn en Grieks. Zie artikel 3.64 Link opent externe pagina Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Vavo-scholen kunnen voor elke schooltype een diploma uitreiken, ook voor gymnasium. Zie artikel 1.2.1 Link opent externe pagina  lid 1 en artikel 7.3.1 Link opent externe pagina  Wet educatie en beroepsonderwijs.

Beroepsgericht programma op de tl

Een leerling uit de theoretische leerweg (tl) mag eindexamen doen in een extra vak uit het beroepsgerichte programma van de gemengde leerweg (gl). Dit cijfer telt mee als extra vak voor de uitslag als de leerling het hele beroepsgerichte programma heeft gevolgd. Dit is: het beroepsgericht profielvak en 2 beroepsgerichte keuzevakken. Zie artikel 3.4 Link opent externe pagina  lid 4 Uitvoeringsbesluit WVO 2020 Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Leerlingen die op een vo-school eindexamen hebben gedaan in de gl, kunnen op het vavo een diploma in de tl halen. Dit is geregeld in artikel 3.4 Link opent externe pagina lid 4 Uitvoeringsbesluit WVO 2020. Het beroepsgerichte programma (combinatiecijfer) kan dan als extra vak meetellen voor de uitslag. Op de cijferlijst staat in dat geval:

  • het beroepsgerichte profielvak
  • de beroepsgerichte keuzevakken
  • en, het combinatiecijfer Het cijfer voor het CSPE telt dan mee voor de 5,5-regel.

Zie artikel 3.64 Link opent externe pagina Uitvoeringsbesluit WVO 2020.

Vakken met individuele licentie

Vakken met een ‘individuele licentie’ mag een vavo niet overnemen op de cijferlijst.

Deze vakken worden niet op alle scholen gegeven. De minister heeft individuele vo-scholen toestemming gegeven om zo’n vak als onderdeel van het eindexamen te geven. Het is dan een vak in het vrije deel en telt mee bij de uitslag. Voorbeelden zijn: Mens en religie, de vooropleiding dansvakonderwijs en Productontwerpen.

Uitzondering voor O&O

Het vak Onderzoek en ontwerpen (O&O) mag een vavo wel overnemen op de cijferlijst, ook al valt het onder ‘individuele licenties’.

O&O wordt als profielkeuzevak of vak in het vrije deel gegeven op technasia. Daarvan zijn er op dit moment meer dan 90.

Vavo en staatsexamen in hetzelfde jaar

Het komt voor dat studenten hun studie aan een vavo combineren met het afleggen van staatsexamens in bepaalde vakken in hetzelfde jaar.

Er is geen regelgeving die beschrijft wat de voorwaarden zijn. Wanneer een leerling in hetzelfde jaar studeert aan het vavo en staatsexamen doet, moet bepaald worden wie het diploma uitreikt.

Keuze van de instelling

Het is logisch dat de instelling waar de leerling de meeste vakken volgt, het diploma uitreikt. Dit is niet verplicht. Het kan soms praktischer zijn om te kiezen voor het Staatsexamen.

Bijvoorbeeld wanneer het college-examen laat wordt afgelegd en de cijfers laat bekend zijn. Vaak is het gunstiger voor de vavo-instelling als die het diploma uitreikt, omdat het vavo diploma-bekostiging ontvangt.

Bepalen bij aanmelding

De student moet tijdig beslissen wie het diploma gaat uitreiken. Dit moet op het moment dat de student zich aanmeldt voor het volwassenonderwijs en het staatsexamen.

Herkansingen

Als het staatsexamen het diploma uitreikt, doet de student bij het vavo deeleindexamen. Ook dan is er recht op 1 herkansing bij het vavo.

Als de student het diploma wil halen bij het staatsexamen is er alleen recht op 2 herkansingen als de student door die herkansing(en) nog kan slagen.

Doet een student alleen in 1 of 2 vakken deeleindexamen staatsexamen en reikt het vavo het diploma uit? Dan is er geen recht op herkansing bij het staatsexamen.

Septemberroute

De septemberroute is geen officiële regeling. Het kan een oplossing zijn om leerlingen die maar net zijn gezakt toch te laten slagen vóór de start van het studiejaar.

Een vavo-instelling is namelijk niet verplicht het diploma uit te reiken na de centrale examens. Het kan op ieder moment in het jaar de uitslag bepalen en erna het diploma uitreiken als aan de eisen is voldaan. Als een kandidaat door het verbeteren van een vak met alleen een schoolexamen alsnog zou kunnen slagen, kan de septemberroute worden gebruikt.

Het diploma dat het vavo in augustus of september uitreikt, is officieel een diploma in het volgende schooljaar.

Diploma havo i.p.v. vwo

De septemberroute kan ook een oplossing zijn voor gezakte vwo-leerlingen die met een havo-diploma willen starten met een hbo-opleiding. Het verschil in vakken tussen havo en vwo is de moderne vreemde taal in het gemeenschappelijk deel op het vwo.

De leerling laat dan 1 vwo-vak weg. Dit kan de moderne vreemde taal zijn of een ander vak als de moderne taal wordt verplaatst. En, de leerling moet dan minimaal 1 vak of onderdeel afsluiten op havo-niveau met een schoolexamen via het vavo. Dit kan het profielwerkstuk zijn. De leerling voldoet zo aan de eisen voor het havo-diploma.

Combinatiecijfer verhogen

Net gezakt kunnen ook leerlingen zijn met maar 2 onvoldoendes en niet genoeg compensatie bij andere vakken. Via het vavo is het mogelijk het combinatiecijfer te verhogen.

Bijvoorbeeld door het wegvallen van CKV en/of godsdienst. CKV is geen vak op het vavo en alleen scholen met een levensbeschouwelijke basis mogen godsdienst geven. De leerling moet dan wel aan het vavo alsnog minimaal 1 vak of onderdeel afronden. Bijvoorbeeld: maatschappijleer of opnieuw het profielwerkstuk maken.

Leerlingen <18 jaar

Als een leerling nog geen 18 jaar is, kan de septemberroute alleen via uitbesteding. Een vwo-leerling die een havo-diploma wil halen moet ook op het vo ingeschreven zijn als havo-leerling.

De bedoeling is dat de leerling het diploma haalt vóór de start van het studiejaar. De vo-school krijgt geen bekostiging voor deze leerling, omdat de leerling op 1 oktober niet meer is ingeschreven.

Contact examenloket

U kunt uw vraag telefonisch of per e-mail stellen.

Mailen

Stel uw vraag via examenloket@duo.nl. Vermeld uw instellingscode of bestuursnummer. We beantwoorden uw e-mail binnen 5 werkdagen.

Of gebruik het contactformulier.

Bellen

U kunt ons bellen op 070 757 51 77 op werkdagen van 8.30 tot 17.00 uur.

Tussen 15.00-17.00 uur zijn de wachttijden het kortst.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee