Definitieve vaststelling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers

Met het Overzicht financiële beschikkingen van juni wordt de aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers over het kalenderjaar 2017 definitief vastgesteld.

Als u aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers over het kalenderjaar 2017 ontving, dan heeft de instellingsaccountant hierop een controle uitgevoerd. Indien van toepassing, wordt de aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers als gevolg van die controle per peildatum gewijzigd vastgesteld.

Dit Overzicht financiële beschikkingen (Ofb) staat in juni op Instellingsinformatie