Melden problemen nieuwkomersbekostiging

Via LOWAN en de VO-raad heeft het Ministerie van OCW verschillende signalen van scholen ontvangen over problemen door de wijziging van de Regeling aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo per 1 april 2019.

Deze signalen zijn zeer divers. Het ministerie zet zich in om zo snel mogelijk een compleet beeld van de problematiek te krijgen. Om die reden verzoeken wij u om eventuele problemen rond de nieuwkomersbekostiging direct bij het Ico te melden (ico@duo.nl en 070 757 5122).

Peildatum 1 oktober 2019

Voor de aanvullende bekostiging eerste opvang nieuwkomers vo met peildatum 1 oktober 2019, kunt u nog t/m maandag 14 oktober 2019 wijzigingen in de leerlinggegevens doorvoeren (zoals de ‘juiste datum binnenkomst’ volgens het bevoegd gezag).

Het overzicht TBG-I, waarop de bekostiging met peildatum 1 oktober 2019 wordt gebaseerd, staat 16 oktober 2019 in ‘Mijn DUO’. U kunt dit overzicht TBG-I t/m 5 november 2019 downloaden.