Naar Nieuwsoverzicht

Sancties bij onvoldoende kwaliteit veranderen

Om het onderwijs in Nederland te verbeteren, is op 1 januari 2023 de Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen 2022 ingegaan. Deze beleidsregel vervangt de vorige Beleidsregel financiële sancties bij bekostigde onderwijsinstellingen.

Wat is er veranderd?

Voldoet een bestuur niet aan een herstelopdracht van de inspectie? Dan kan er een bekostigingssanctie worden opgelegd:

  • In het primair en voortgezet onderwijs kan nu direct een deel bekostiging worden ingehouden.
  • Voor het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs geldt dit niet. Hier wordt de bekostiging nog steeds opgeschort in de eerste 3 maanden van de sanctie. Pas daarna wordt de bekostiging ingehouden.
  • Het sanctiepercentage van de bekostiging dat kan worden ingehouden of opgeschort, is voor alle sectoren flexibeler geworden. Het kan zowel hoger als lager uitvallen.

Waarom gebeurt dit?

Leerlingen en studenten hebben er belang bij dat instellingen de kwaliteit sneller herstellen als deze onvoldoende is. Deze aanpassing is onderdeel van een breder pakket aan maatregelen uit het coalitieakkoord.

Meer informatie

Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee