Regel toegang tot Mijn DUO

Als u een nieuwe school wilt stichten, dan moet u vóór 1 juni toegang regelen voor Mijn DUO. Is dat geregeld? Dan kunt u in de maand juni uw initiatief bij ons melden. Houd er rekening mee dat sommige van deze acties een doorlooptijd hebben van een aantal weken. 

Vanaf 2023 gebruikt u eHerkenning om in te loggen op Mijn DUO. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op deze pagina.

Welke acties afronden vòòr 1 juni?

Ik wil een school oprichten met een nieuw bestuur

1. Richt een rechtspersoon op

Alleen een kan een aanvraag doen voor het stichten van een nieuwe school. Voor het oprichten van een rechtspersoon moet u naar een notaris.

2. Schrijf in bij de Kamer van Koophandel

Schrijf uw rechtspersoon en de bestuurders in bij de Kamer van Koophandel.

3. Vraag toegang aan voor Mijn DUO

Vraag toegang aan voor Mijn DUO, de beveiligde omgeving van de DUO-website. U meldt hier uw initiatief voor een nieuwe school. Voor de toegang tot Mijn DUO hebt u eHerkenning nodig. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op deze pagina.

Ik wil een school oprichten met een bestaand bestuur

Bestaande besturen hebben al eHerkenning om in te loggen. Meer informatie hierover vindt u binnenkort op deze pagina.

Regel op tijd een geldige VOG

Bestuurders en toezichthouders van een bestaand en een nieuw bestuur moeten later bij de aanvraag een Verklaring omtrent gedrag (VOG) toevoegen. Omdat u voor 1 november uw aanvraag voor de nieuwe school compleet maakt en moet indienen, is het handig om op tijd uw VOG te regelen. De VOG mag op het moment dat u de aanvraag indient, niet ouder zijn dan 6 maanden. Als de VOG er niet bijzit, dan wordt de aanvraag afgewezen. 

VOG aanvragen

Organisatie met eHerkenning

Als uw organisatie beschikt over eHerkenning, dan kunt u de VOG digitaal klaarzetten Link opent externe pagina  via justis.nl. De VOG vraagt u aan op screeningsprofiel ‘Onderwijs’. Uw bestuurslid of lid intern toezicht ontvangt een e-mail met aanvraaginstructies.

U vult op het formulier bij ‘Gegevens organisatie’ de gegevens van uw (nieuwe) school in. Bij het veld ‘Functie’ onder de kop ‘Doel van de aanvraag’ geeft u de functie aan van de aanvrager binnen uw (nieuwe) organisatie.

Organisatie zonder eHerkenning

Voor een (nieuw te starten) school zonder eHerkenning, vraagt u via de gemeente schriftelijk een VOG aan. U gebruikt hiervoor het Aanvraagformulier VOG NP Link opent externe pagina op justis.nl.  

U vult op het formulier bij ‘Gegevens organisatie’ de gegevens van uw (nieuwe) school in. Bij het veld ‘Functie’ onder kopje ‘Doel van de aanvraag’ geeft u de functie aan die de aanvrager bekleedt binnen uw (nieuwe) organisatie. U kiest voor screeningsprofiel 'Onderwijs'. 

Uw bestuurslid of lid intern toezicht moet zelf zijn of haar gegevens invullen en het formulier indienen bij de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven.

VOG ontvangen

Het bestuurslid of lid intern toezicht die de VOG heeft aangevraagd, ontvangt deze altijd per post. Een kopie van de VOG voegt u toe aan uw aanvraag in Mijn DUO. De originele papieren VOG stuurt u per post naar DUO nadat u de aanvraag hebt ingediend. Zie ook Maak aanvraag compleet en verstuur.

Meerdere aanvragen per bestuur

Wanneer een bestuur meerdere aanvragen voor nieuwe scholen doet, dan stuurt u per bestuurslid/ lid raad van toezicht maar 1 papieren VOG aan DUO. Bij de gegevens van organisatie op het VOG vult u de naam van het bestuur in en niet van het specifieke initiatief. De digitale versie moet via Mijn DUO wel bij elk initiatief geüpload worden.

Redenen afwijzing aanvraag

Er kunnen redenen zijn waardoor een aanvraag afgewezen wordt. Deze staan beschreven in de uitsluitingsgronden.

Uitsluitingsgronden

Een aanvraag voor een nieuwe school kan worden afgewezen, als de aanvraag is gedaan door een rechtspersoon (niet zijnde de gemeente) die: 

  • 1 of meer scholen in stand houdt en deze rechtspersoon heeft een aanwijzing ontvangen die onherroepelijk is geworden en op het moment van de aanvraag nog geen 5 jaar oud is.
  • 1 of meer scholen in stand heeft gehouden, waarover de minister maximaal 5 jaar voor de aanvraag besloten heeft dat de openbare school wordt opgeheven of de bekostiging van de bijzondere school wordt beëindigd, omdat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is en dat besluit onherroepelijk is geworden.

 Deze uitsluitingsgronden gelden ook bij een aanvraag van een (nieuwe) rechtspersoon waarvan 1 of meer van de bestuurders of toezichthouders deel uitmaakte of uitmaakt van een andere rechtspersoon die zo’n aanwijzing heeft ontvangen of deze school in stand heeft gehouden.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee