Voor u begint

Als u een nieuwe school wilt stichten, dan moet u vóór 1 juni een aantal zaken regelen. Anders kunt u uw initiatief niet melden via Mijn DUO. Houd er rekening mee dat sommige acties een doorlooptijd hebben van een aantal weken.

Nieuw bestuur

Rechtspersoon

Alleen een rechtspersoon kan een aanvraag doen voor het stichten van een nieuwe school. Voor het oprichten van een rechtspersoon moet u naar een notaris.

Kamer van Koophandel

Schrijf uw rechtspersoon en de bestuurders in bij de Kamer van Koophandel.

Toegang aanvragen voor Mijn DUO

Vraag toegang aan voor Mijn DUO, de beveiligde omgeving van de DUO-website. U meldt er uw initiatief voor een nieuwe school. Voor de toegang tot Mijn DUO hebt u een token nodig. Een token geeft iedere keer dat u inlogt een unieke toegangscode. U ontvangt het token gratis per koerier op een afgesproken afleveradres. Vraag de toegang en het token aan met het formulier 'Aanvraag token'.

Bestaand bestuur

Bestaande besturen hebben al een token om in te loggen. Uw beheerder kan autorisatie geven voor verschillende gebruikersrollen in Mijn DUO. De gebruikersrol die u moet hebben is 'Initiatief Nieuwe School Aanvrager'.

Voorwaarden aan bestuursleden en leden intern toezicht

Bestuursleden en leden van het intern toezicht, van een nieuw en een bestaand bestuur, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om een nieuwe school te kunnen starten.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voor bestuurders en toezichthouders van een nieuwe school moet bij indiening van de aanvraag een VOG zijn bijgevoegd. Deze VOG mag op het moment van indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Als die er niet bijzit, wordt de aanvraag afgewezen. 

Organisatie met eHerkenning

Als uw organisatie beschikt over eHerkenning, dan kunt u de VOG digitaal klaarzetten via justis.nl. De VOG vraagt u aan op screeningsprofiel ‘Onderwijs’. Uw bestuurslid of lid intern toezicht ontvangt een e-mail met instructies om de aanvraag in te dienen. 

 

Organisatie zonder eHerkenning

Voor een (nieuw te starten) school zonder eHerkenning, vraagt u via de gemeente schriftelijk een VOG aan. Het formulier hiervoor vind u op de site van justis.nl (Aanvraagformulier VOG NP).  

U vult op het formulier bij ‘werkgever’ de gegevens van uw (nieuwe) school in en kiest voor screeningsprofiel Onderwijs. Uw bestuurslid of lid intern toezicht moet zelf zijn of haar gegevens invullen en het formulier indienen bij de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven.

Na uw aanvraag

Het bestuurslid of lid intern toezicht die de VOG heeft aangevraagd, ontvangt deze altijd per post. Een kopie van de VOG voegt u toe aan uw aanvraag in Mijn DUO. De originele papieren VOG stuurt u per post naar DUO. Voor details kijkt u op Compleet maken en indienen.

Uitsluitingsgronden
Een aanvraag voor een nieuwe school kan worden afgewezen, als de aanvraag is ingediend door een rechtspersoon (niet zijnde de gemeente) die:
 
  • al 1 of meer scholen in stand houdt en deze rechtspersoon heeft een aanwijzing ontvangen die onherroepelijk is geworden en ten tijde van de aanvraag nog geen vijf jaar oud is, of;
  • die 1 of meer scholen in stand heeft gehouden, waarover de minister maximaal 5 jaar voor de aanvraag besloten heeft dat de openbare school wordt opgeheven of de bekostiging van de bijzondere school wordt beëindigd, omdat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is en dat besluit onherroepelijk is geworden.
 
Bovenstaande uitsluitingsgronden gelden ook voor een aanvraag van een (nieuwe) rechtspersoon waarvan 1 of meer van de bestuurders of toezichthouders deel uitmaakte of uitmaakt van een andere rechtspersoon die een dergelijke aanwijzing heeft ontvangen of een dergelijke school in stand heeft gehouden.
Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee