Voor u begint

Als u een nieuwe school wilt stichten, dan moet u vóór 1 juni een aantal zaken regelen. Anders kunt u uw initiatief niet melden via Mijn DUO. Houd er rekening mee dat sommige acties een doorlooptijd hebben van een aantal weken.

Nieuw bestuur

Rechtspersoon

Alleen een rechtspersoon kan een aanvraag doen voor het stichten van een nieuwe school. Voor het oprichten van een rechtspersoon moet u naar een notaris.

Kamer van Koophandel

Schrijf uw rechtspersoon en de bestuurders in bij de Kamer van Koophandel.

Toegang aanvragen voor Mijn DUO

DUO werkt aan een nieuwe manier om toegang te krijgen voor Mijn DUO. Begin februari passen we deze pagina aan. U vindt hier dan informatie en het formulier waarmee nieuwe initiatiefnemers toegang tot Mijn DUO kunnen aanvragen. 

Bestaand bestuur

Bestaande besturen hebben al een token om in te loggen. Uw beheerder kan autorisatie geven voor verschillende gebruikersrollen in Mijn DUO. De gebruikersrol die u moet hebben is 'Initiatief Nieuwe School Aanvrager'.

Voorwaarden aan bestuursleden en leden intern toezicht

Bestuursleden en leden van het intern toezicht, van een nieuw en een bestaand bestuur, moeten voldoen aan een aantal voorwaarden om een nieuwe school te kunnen starten.

Verklaring omtrent gedrag (VOG)

Voor bestuurders en toezichthouders van een nieuwe school moet bij indiening van de aanvraag een VOG zijn bijgevoegd. Deze VOG mag op het moment van indienen van de aanvraag niet ouder zijn dan 6 maanden. Als die er niet bijzit, wordt de aanvraag afgewezen. 

Onderstaande procedure voor het aanvragen van een VOG geldt niet voor Caribisch Nederland. Op de pagina Caribisch Nederland vindt u informatie over het aanvragen van een VOG in Caribisch Nederland.

Organisatie met eHerkenning

Als uw organisatie beschikt over eHerkenning, dan kunt u de VOG digitaal klaarzetten via justis.nl. De VOG vraagt u aan op screeningsprofiel ‘Onderwijs’. Uw bestuurslid of lid intern toezicht ontvangt een e-mail met instructies om de aanvraag in te dienen. 

U vult op het formulier bij ‘Gegevens organisatie’ de gegevens van uw (nieuwe) school in, bij ‘Functie’ onder kopje ‘Doel van de aanvraag’ geeft u de functie aan die de aanvrager bekleedt binnen uw (nieuwe) organisatie.

Organisatie zonder eHerkenning

Voor een (nieuw te starten) school zonder eHerkenning, vraagt u via de gemeente schriftelijk een VOG aan. Het formulier hiervoor vind u op de site van justis.nl (Aanvraagformulier VOG NP).  

U vult op het formulier bij ‘Gegevens organisatie’ de gegevens van uw (nieuwe) school in, bij ‘Functie’ onder kopje ‘Doel van de aanvraag’ geeft u de functie aan die de aanvrager bekleedt binnen uw (nieuwe) organisatie. U kiest voor screeningsprofiel Onderwijs. 

Uw bestuurslid of lid intern toezicht moet zelf zijn of haar gegevens invullen en het formulier indienen bij de gemeente waar hij of zij staat ingeschreven.

Na uw aanvraag

Het bestuurslid of lid intern toezicht die de VOG heeft aangevraagd, ontvangt deze altijd per post. Een kopie van de VOG voegt u toe aan uw aanvraag in Mijn DUO. De originele papieren VOG stuurt u per post naar DUO nadat u de aanvraag hebt ingediend (de stap “Compleet maken en indienen”). Voor details kijkt u op Compleet maken en indienen.

Uitsluitingsgronden
Een aanvraag voor een nieuwe school kan worden afgewezen, als de aanvraag is ingediend door een rechtspersoon (niet zijnde de gemeente) die:
 
  • al 1 of meer scholen in stand houdt en deze rechtspersoon heeft een aanwijzing ontvangen die onherroepelijk is geworden en ten tijde van de aanvraag nog geen vijf jaar oud is, of;
  • die 1 of meer scholen in stand heeft gehouden, waarover de minister maximaal 5 jaar voor de aanvraag besloten heeft dat de openbare school wordt opgeheven of de bekostiging van de bijzondere school wordt beëindigd, omdat de kwaliteit van het onderwijs zeer zwak is en dat besluit onherroepelijk is geworden.
 
Bovenstaande uitsluitingsgronden gelden ook voor een aanvraag van een (nieuwe) rechtspersoon waarvan 1 of meer van de bestuurders of toezichthouders deel uitmaakte of uitmaakt van een andere rechtspersoon die een dergelijke aanwijzing heeft ontvangen of een dergelijke school in stand heeft gehouden.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee