Naar Stichten en opheffen

Tijdelijke onderwijsvoorziening Oekraïense leerlingen

Met de komst van Oekraïense vluchtelingen, kunnen scholen een tijdelijke onderwijsvoorziening oprichten. U meldt een tijdelijke onderwijsvoorziening met een formulier aan DUO.

Voorwaarden

 • Meld de tijdelijke onderwijsvoorziening vóór, of zo snel mogelijk na de start.
 • Voor de start hebt u overlegd met de gemeente en met de andere scholen in uw gemeente of regio over deze tijdelijke onderwijsvoorziening. 
 • U hebt het samenwerkingsverband in uw regio geïnformeerd over de tijdelijke onderwijsvoorziening. 
 • U levert een inrichtingsplan aan bij de melding, of binnen maximaal 2 maanden na de start. Meer informatie en de voorwaarden van het inrichtingsplan vindt u in de handreiking Link opent externe pagina .
 • De onderwijsvoorziening is tijdelijk: maximaal 2 jaar.
Is er een tijdelijke huisvesting voor onderwijs?

Wanneer u een tijdelijke huisvesting gebruikt of gaat gebruiken voor de tijdelijke onderwijsvoorziening, maak dan eerst een melding van de tijdelijke onderwijsvoorziening in Mijn DUO. Daarna meldt u de tijdelijke nevenvestiging. Voeg hierbij een kopie toe van de melding tijdelijke onderwijsvoorziening.

Voor deze tijdelijke nevenvestiging gelden soepelere regels. 

 • De tijdelijke nevenvestiging hoeft niet binnen 4 maanden na de melding tijdelijke onderwijsvoorziening te zijn aangevraagd.
 • De locatie van de nevenvestiging mag verder weg zijn van de hoofdlocatie dan volgens de normale regels.  

Melden

 1. Ga naar   en gebruik het formulier ‘Tijdelijke onderwijsvoorziening melden’.
 2. Upload het inrichtingsplan direct met deze melding, óf binnen 2 maanden met het ‘Formulier extra informatie doorgeven’. Wanneer u het inrichtingsplan later aanlevert, dan vermeldt u het referentienummer van deze melding aan DUO. 
 3. Maakt u gebruik van tijdelijke onderwijshuisvesting? Doe dan ook een 'Melding tijdelijke nevenvestiging'.  
 4. Formulier tijdelijk opslaan? Klik op 'Nu bewaren'. Bijlagen moet u wel opnieuw uploaden door in te loggen via Mijn DUO.
 5. Zolang uw melding niet is ingediend, kunt u nog wijzigen of bijlagen toevoegen. Na het indienen, gebruikt u het ‘Formulier Extra Informatie doorgeven’ voor wijzigingen. Bijvoorbeeld over het aantal verwachte leerlingen, een adreswijziging of een opheffing.
 6. Als u de melding vóór 1 augustus 2022 hebt gedaan en niet via DUO, e-mail dan uw wijzigingen naar ico@duo.nl. Het inrichtingsplan kunt u ook per e-mail opsturen als dat nog niet is gebeurd. Vergeet niet om een kopie van uw oorspronkelijke melding mee te sturen bij veranderingen.

Bij een nieuwe melding, krijgt u direct per e-mail een ontvangstbevestiging en een referentienummer. Bewaar dit nummer.

Vragen?

Heeft u nog vragen, neem dan contact op met Ico

Regelgeving

Bekijk de wet- en regelgeving Link opent externe pagina voor meer informatie.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee