Naar Wet-en regelgeving

Regelingen OCW

DUO voert regelingen uit voor het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Deze regelingen zijn altijd gebaseerd op een wet en/of een besluit.

Bekijk nieuwe bekendmakingen

Elke werkdag staan vanaf 9.00 uur de nieuwe officiële bekendmakingen uit de Staatscourant, het Staatsblad of het Tractatenblad klaar.

Kijk op Officiële bekendmakingen - ministeries - vandaag Link opent externe pagina .

Abonneren op officiële bekendmakingen

Van een OCW regeling of besluit kunt u bericht ontvangen op de dag van publicatie in de Staatscourant. Het Kennis- en Exploitatiecentrum voor Officiële Overheidspublicaties (KOOP) biedt hiervoor een gratis abonneeservice aan op Officiële bekendmakingen.

Hoe u een abonnement regelt staat op Abonneren op service Staatscourant

Wetten, besluiten en regelingen

In een wet staan algemeen verbindende voorschriften. Dat betekent dat er in grote lijnen uitgelegd wordt welke regels er voor een bepaald onderwerp gelden. De Eerste en Tweede Kamer moeten een wetsvoorstel goedkeuren.

Een besluit, ook wel Algemene maatregel van bestuur, is een gedetailleerdere beschrijving van de wet. In een besluit staat verder uitgewerkt hoe (een deel van) de wet uitgelegd moet worden.

Een regeling wordt meestal afgeleid van een besluit. De regeling is de meest concrete uitleg van de wet. Een regeling bevat specifieke regels waaraan een bestuur of een school moet voldoen, om bijvoorbeeld bijzondere of aanvullende bekostiging te krijgen.

Wetten en regelingen vindt u op wetten.overheid.nl Link opent externe pagina

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee