Hoger onderwijs

Hoger onderwijs

Open data hoger onderwijs gaat over studenten (ingeschrevenen) en ho-instellingen (adressen). Het hoger onderwijs (ho) bestaat uit het hoger beroepsonderwijs (hbo) en het wetenschappelijk onderwijs (wo, ook wel universiteit). Hbo's en wo's vallen onder dezelfde wetgeving: de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (Whw).

Aankomend studenten worden toegelaten tot een hbo-opleiding met een havo-diploma, een vwo-diploma of een mbo-diploma niveau 4. Studenten verkrijgen toelating tot het wo (universiteit) met een vwo-diploma, een hbo-propedeuse of hbo-bachelor, bepaalde buitenlandse diploma’s of een colloquium doctum.

De financiële gegevens van de besturen vindt u op de pagina Publicaties financiën.