Middelbaar beroepsonderwijs

Open data middelbaar beroepsonderwijs

Open data middelbaar beroepsonderwijs (mbo) gaat over deelnemers, opleidingen, personeel en instellingen (adressen). Het mbo bereidt leerlingen voor op de beroepspraktijk of op een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Mbo-opleidingen worden aangeboden door regionale opleidingencentra (roc’s), vakscholen en agrarische opleidingencentra (aoc's) en zijn in 2 varianten te volgen: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol). Een bbl-opleiding bestaat uit meer praktijkonderwijs, een bol-opleiding is theoretischer van aard.

De financiële gegevens van de bevoegde gezagen vindt u op de pagina Publicaties financiën.

Doorstroomcijfers voor uw mbo-instelling

Voor inzicht in de doorstroomcijfers naar het hbo en het vervolgsucces van uw gediplomeerde mbo niveau 4 studenten logt u in (opent nieuw venster) op Mijn DUO zakelijk. Op Mijn DUO kiest u voor ‘Alle onderwerpen’ en vervolgens voor ‘Onderwijsdata.’

U heeft de gebruikersrol Medewerker Opleidingen nodig voor deze gegevens. Deze rol vraagt u aan bij de beheerder Bekostiging  en opleidingen van uw instelling.