Middelbaar beroepsonderwijs

gebruikersonderzoek
Bent u een regelmatige (gemiddeld eens per maand of vaker) bezoeker van https://duo.nl/open_onderwijsdata/?
Dan willen wij via deze weg uw medewerking vragen voor een gebruikersonderzoek.
Dat kan betekenen dat wij u vragen een vragenlijst in te vullen en/of om een interview te mogen afnemen.
Als u wilt meewerken verzoeken wij u een mail te sturen naar Informatieprodukten@duo.nl met in het onderwerp veld ‘Gebruikersonderzoek onderwijsdata’ en - Uw naam - Uw e-mailadres - De naam van uw organisatie

Wij zouden uw medewerking erg op prijs stellen.

Het mbo bereidt leerlingen voor op de beroepspraktijk of op een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs. Mbo-opleidingen worden aangeboden door regionale opleidingencentra (ROC’s), vakscholen en agrarische opleidingencentra (AOC's) en zijn in twee varianten te volgen: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol). Een opleiding met de beroepsbegeleidende leerweg bestaat uit meer praktijkonderwijs en de beroepsopleidende leerweg is meer theoretisch van aard.

Open data mbo gaat over deelnemers, opleidingen, personeel en instellingen (adressen).

De financiële gegevens van de bevoegde gezagen kunt u hier vinden.