Middelbaar beroepsonderwijs

Open data mbo

Het mbo bereidt leerlingen voor op de beroepspraktijk of op een vervolgopleiding in het hoger beroepsonderwijs. Mbo-opleidingen worden aangeboden door regionale opleidingencentra (ROC’s), vakscholen en agrarische opleidingencentra (AOC's) en zijn in twee varianten te volgen: de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) en de beroepsopleidende leerweg (bol). Een opleiding met de beroepsbegeleidende leerweg bestaat uit meer praktijkonderwijs en de beroepsopleidende leerweg is meer theoretisch van aard.

Open data mbo gaat over deelnemers, opleidingen, personeel en instellingen (adressen).

De financiële gegevens van de bevoegde gezagen kunt u hier vinden.