Naar Nieuwsoverzicht

Bijeenkomsten inburgering najaar 2022

Dit najaar staan verschillende evenementen gepland in het kader van de Wet inburgering 2021 die in januari 2022 is ingevoerd.

Samen met SZW, VNG, Divosa, COA en IND organiseert DUO 7 bijeenkomsten, ook wel Inburgeringscafés, over de actuele ontwikkelingen rond de Wet inburgering 2021. Gemeenten zijn van harte uitgenodigd in 1 van onze Inburgeringscafés. SZW organiseert in samenwerking met de ketenpartners op 21 november 2022 een Ketenconferentie inburgering.

Inburgeringscafés

De Inburgeringscafés zijn speciaal voor gemeenteambtenaren op het gebied van beleid en uitvoering. Kom ontmoeten, vragen stellen, ervaringen uitwisselen en ontvang het laatste nieuws tijdens één van onderstaande sessies:

 • di 13 sept: Rotterdam (Postillion, Beursplein 37)
 • do 15 sept: Zwolle (Buitensoos, Stationsplein 1)
 • di 20 sept: Tilburg (Seats2meet LocHal, Burg Brokxlaan 1000)
 • do 29 sept: Arnhem (The Green Meeting Center, Nieuwe Stationsstraat 10)
 • vr 14 okt: Amersfoort (Prodentfabriek, Oude Fabriekstraat 20)
 • di 18 okt: Utrecht (Muntgebouw, Leidseweg 90)

Programma

Het programma is bij alle inburgeringscafés gelijk:

9:30 Inloop

10:00 Opening

10:15 Presentaties van ketenpartners: 

 • actualiteiten
 • het ketenplan
 • het proces opleggen inburgeringsplicht
 • ‘wat houdt u bezig?’
 • de ‘vroege start’
 • ‘de inburgeraar aan het woord’

12:00 Walking lunch

14:00 Einde

Aanmelden

Aanmelden voor het Inburgeringscafé kan via: aanmelden inburgeringscafé Link opent externe pagina .

Ketenconferentie

Op 21 november van 13:00 tot 17:00 uur vindt de Ketenconferentie inburgering plaats in het Muntgebouw te Utrecht. De conferentie heeft als titel 'Ketenconferentie inburgering; samen sterk voor de inburgeraar'. De lancering van het Ketenplan inburgering staat hierbij centraal: een gezamenlijk product van SZW en ketenpartners. In het plan is uitgewerkt hoe de verschillende partijen in de keten samenwerken aan het gemeenschappelijke doel van de Wet inburgering 2021: inburgeringsplichtigen doen snel en volwaardig mee in de Nederlandse maatschappij, liefst via betaald werk. 

Vragen

Hebt u vragen over de inburgeringscafés? Stuur dan een mail naar relatiemanagement@duo.nl. Meer informatie over de Ketenconferentie inburgering volgt via SZW.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee