Naar Nieuwsoverzicht

Opleggen inburgeringsplicht onder Wet inburgering 2013 hervat

Voor nieuwkomers die onder de Wet inburgering 2013 (Wi2013) vallen, hervat DUO voor 1 juni 2022 het opleggen van de inburgeringsplicht. Voor inburgeraars die onder de Wet inburgering (Wi2021) moeten inburgeren, was dat eind maart al het geval.

Opleggen inburgeringsplicht hervat

Op 1 januari is de nieuwe inburgeringswet in werking getreden. Maar sommige nieuwkomers vallen nog onder de oude wet. Begin dit jaar bleek dat verschillende nieuwkomers ten onrechte bericht hadden gekregen dat zij onder de Wi2021 moesten inburgeren. Op verzoek van de minister heeft DUO toen het opleggen van de inburgeringsplicht tijdelijk stilgelegd. Dit wordt nu weer hervat.

Passende oplossing

Nog voor 1 juni krijgen inburgeraars onder de Wi2013 bericht over de inburgeringsplicht. Daarnaast werkt SZW samen met de ketenpartners aan een passende oplossing voor de nieuwkomers die in januari ten onrechte bericht hebben ontvangen dat zij onder de Wi2021 vallen.

Bericht over hervatting

Zodra DUO het versturen van kennisgevingen aan inburgeraars onder de Wi2013 hervat, komt er een bericht op de websites van VNG en Divosa. Ook plaatst DUO een bericht in het Portal Inburgering.

Meer informatie

Meer informatie over inburgeren staat op de site van Rijksoverheid Link opent externe pagina . Meer informatie over de complicatie bij de uitvoering van de nieuwe wet is te vinden op de site van Divosa Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee