Naar Nieuwsoverzicht

Totstandkoming Wet inburgering 2021 onderzocht

‘Betrek de doelgroep meer bij het ontwerpen van een nieuw stelsel voor de uitvoering van een wet. En maak een realistische planning.’ Dit zijn enkele aanbevelingen uit het rapport van het bureau RadarAdvies. Dit bureau heeft de totstandkoming van de nieuwe inburgeringswet onderzocht. Minister Karien van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het rapport van RadarAdvies via een brief aan de Tweede Kamer aangeboden.

Samenwerking met uitvoerende partijen

De Wet inburgering 2021 is tot stand gekomen in nauwe samenspraak met partijen in de uitvoering, zoals de VNG, Divosa, DUO, het COA en IND. In opdracht van het ministerie van SZW heeft RadarAdvies onderzocht hoe die samenwerking is verlopen. De resultaten van het onderzoek zijn terug te vinden in het rapport ‘Reflectieonderzoek; Totstandkoming van de Wet inburgering 2021’. De bevindingen en aanbevelingen zijn ook bedoeld om te gebruiken voor vergelijkbare wetstrajecten in de toekomst.

Aanbevelingen

Het bureau concludeert dat alle partijen de urgentie voelden voor een beter inburgeringsstelsel. Dit heeft bijgedragen aan het resultaat. Tegelijkertijd leidde het uitstel van invoering tot teleurstelling. Een van de aanbevelingen luidt dan ook: ‘Maak een realistische planning.’ Ook adviseert RadarAdvies om voortaan de doelgroep meer te betrekken bij het ontwerpen van een nieuw stelsel voor de uitvoering van een wet.

De minister van SZW noemt in de Kamerbrief Link opent externe pagina de aanbevelingen van RadarAdvies waardevol en goed bruikbaar. ‘Ik zal deze dan ook zeker ter harte nemen bij toekomstige vergelijkbare trajecten’, aldus de minister.

Ketenplan inburgering

Voor de verdere uitvoering van de Wet inburgering 2021 adviseert RadarAdvies om de samenwerking vast te houden. De minister schrijft dat SZW samen met partners een Ketenplan inburgering aan het opstellen is. Dat wordt in het najaar gepubliceerd en geeft invulling aan de ketensamenwerking van 2022 tot en met 2025. Er zijn gezamenlijke doelen in opgenomen en er is een samenwerkingsstructuur ingericht.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee