Primair onderwijs

Open data primair onderwijs

Open data primair onderwijs gaat over leerlingen, personeel en scholen (adressen en financiële gegevens). Het primair onderwijs (po) in Nederland bestaat uit:

  • basisonderwijs (bo) voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar
  • speciaal basisonderwijs (sbo) voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar voor wie vaststaat dat een zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen
  • speciaal onderwijs (so) voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een handicap, stoornis of ziekte die speciale zorg nodig hebben
  • voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor kinderen van 12 tot en met 20 jaar met een handicap, stoornis of ziekte die speciale zorg nodig hebben

De financiële gegevens van de bevoegde gezagen vindt u op de pagina Publicaties financiën.