Primair onderwijs

gebruikersonderzoek
Bent u een regelmatige (gemiddeld eens per maand of vaker) bezoeker van https://duo.nl/open_onderwijsdata/?
Dan willen wij via deze weg uw medewerking vragen voor een gebruikersonderzoek.
Dat kan betekenen dat wij u vragen een vragenlijst in te vullen en/of om een interview te mogen afnemen.
Als u wilt meewerken verzoeken wij u een mail te sturen naar Informatieprodukten@duo.nl met in het onderwerp veld ‘Gebruikersonderzoek onderwijsdata’ en - Uw naam - Uw e-mailadres - De naam van uw organisatie

Wij zouden uw medewerking erg op prijs stellen.

Open data primair onderwijs gaat over leerlingen, personeel en scholen (adressen en financiële gegevens). Het primair onderwijs (po) in Nederland bestaat uit: 

  • Basisonderwijs (bo) voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar.
  • Speciaal basisonderwijs (sbo) voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar voor wie vaststaat dat een zodanige orthopedagogische en orthodidactische benadering aangewezen is, dat zij op een speciale school voor basisonderwijs moeten worden opgevangen.
  • Speciaal onderwijs (so) voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar met een handicap, stoornis of ziekte die speciale zorg nodig hebben.
  • Voortgezet speciaal onderwijs (vso) voor kinderen van 12 tot en met 20 jaar met een handicap, stoornis of ziekte die speciale zorg nodig hebben.

Open data primair onderwijs gaat over leerlingen, personeel en scholen (adressen).

De financiële gegevens van de bevoegde gezagen kunt u hier vinden.