U bent het niet eens met een beslissing van DUO of van een andere organisatie die valt onder het ministerie van OCW. Of u bent niet correct behandeld door DUO. Het is afhankelijk van uw situatie wat u dan het beste kunt doen.

Bel ons eerst

Bent u niet tevreden over DUO? Neem dan alstublieft contact met ons op voordat u bezwaar maakt, DUO in gebreke stelt of een klacht indient. Dan zoeken we samen met u naar een oplossing. Kunnen we het probleem niet direct oplossen, dan adviseren we u wat u het beste kunt doen.

Oneens met beslissing

Bent u het niet eens met een beslissing van een organisatie die valt onder het ministerie van OCW? Dan kunt u bezwaar maken. Een bezwaarschrift gaat altijd over de inhoud van een beslissing, niet over het uitblijven van een beslissing of over de dienstverlening. U moet bezwaar maken binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat.

Wilt u contact opnemen met de afdeling Bezwaar en Beroep. Dit kan op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur via tel. 06-46111060 of per e-mail: bezwaarenberoep@duo.nl.

Oneens met beslissing op bezwaarschrift

Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan bij de gerechtelijke instantie vermeld op de beslissing. Meestal is dit de rechtbank. U moet dit doen binnen 6 weken na de datum die op de beslissing staat. Ook anderen kunnen in beroep gaan tegen de beslissing op uw bezwaarschrift als dat in hun belang is.

DUO is te laat

DUO moet binnen 8 weken een beslissing op uw aanvraag nemen. Bij bezwaarschriften moet dat binnen 6 weken, plus eventueel een verlenging van nog eens 6 weken. Verstrijkt de termijn zonder dat DUO beslist over uw aanvraag of bezwaarschrift? Dan kunt u DUO in gebreke stellen.

Klacht

U kunt een klacht indienen als u ontevreden bent over de dienstverlening van DUO. Bijvoorbeeld als u onjuiste informatie heeft gekregen of als u niet correct bent behandeld door een medewerker. Een klacht gaat dus niet over de inhoud van een beslissing. U kunt geen klacht indienen over iets dat langer dan een jaar geleden is gebeurd.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee