In beroep gaan

U bent het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift. Dan kunt u beroep instellen tegen de beslissing. U leest in de beslissing op bezwaar bij welk rechterlijk college dat kan. Ook anderen kunnen in beroep gaan tegen de beslissing op uw bezwaarschrift als dat in hun belang is. Beroep instellen kan tot 6 weken na de verzenddatum van de beslissing.

Als u in beroep gaat bij de rechtbank, moet u griffierecht Link opent externe pagina betalen. Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op rechtspraak.nl Link opent externe pagina .

Wat moet u doen?

 1. Schrijf een beroepschrift. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift. In het beroepschrift moet in ieder geval staan:
  • de datum
  • uw naam en adres
  • indien van toepassing: de naam en het adres van uw instelling
  • tegen welke beslissing u in beroep gaat (stuur een kopie mee )
  • uw handtekening
  • de reden van uw beroep
 2. Hebt u bewijsstukken, voeg die dan toe.
 3. Stuur het beroepschrift per post naar de instantie waar u in beroep gaat.
  U kunt tegen een beslissing van de overheid ook digitaal in beroep gaan Link opent externe pagina .

Oorspronkelijke beslissing blijft van kracht

Ook al bent u in beroep gegaan, de beslissing op uw bezwaarschrift blijft van kracht totdat er een nieuwe beslissing is genomen. Komt u of uw instelling hierdoor in (financiële) problemen? Dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen Link opent externe pagina .

Iemand machtigen

Iemand anders mag namens u in beroep gaan, maar alleen als u deze persoon hebt gemachtigd. Uw gemachtigde stuurt dan een machtiging met het beroepschrift mee.

Hoe gaat het verder

U krijgt een ontvangstbevestiging van de rechtbank. Meestal wordt een beroepszaak tijdens een openbare zitting behandeld. U wordt hiervoor uitgenodigd door de rechtbank.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee