In beroep gaan

U bent het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift. Dan kunt u beroep instellen tegen de beslissing. U leest in de beslissing op bezwaar bij welk rechterlijk college dat kan. Ook anderen kunnen in beroep gaan tegen de beslissing op uw bezwaarschrift als dat in hun belang is. Beroep instellen kan tot 6 weken na de verzenddatum van de beslissing.

Meer informatie over de beroepsprocedure vindt u op rechtspraak.nl.

Wat moet u doen?

 1. Schrijf een beroepschrift. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing op het bezwaarschrift. In het beroepschrift moet in ieder geval staan:
  • de datum
  • uw naam en adres
  • indien van toepassing: de naam en het adres van uw instelling
  • tegen welke beslissing u bezwaar maakt (stuur eventueel een kopie mee )
  • uw handtekening
  • de reden van uw beroep
 2. Hebt u bewijsstukken, voeg die dan toe.
 3. Stuur het beroepschrift per post naar de instantie waar u in beroep gaat. U kunt ook digitaal in beroep gaan.

Als u in beroep gaat bij de rechtbank, moet u griffierecht betalen.

Oorspronkelijke beslissing blijft van kracht

Ook al bent u in beroep gegaan, de beslissing op uw bezwaarschrift blijft van kracht totdat er een nieuwe beslissing is genomen. Komt u of uw instelling hierdoor in (financiële) problemen? Dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen.

Iemand machtigen

Iemand anders mag namens u in beroep gaan, maar alleen als u deze persoon hebt gemachtigd. Uw gemachtigde stuurt dan een machtiging met het beroepschrift mee.

Hoe gaat het verder

U krijgt een ontvangstbevestiging van de rechtbank. Meestal wordt een beroepszaak tijdens een openbare zitting behandeld. U wordt hiervoor uitgenodigd door de rechtbank.