DUO is te laat

DUO heeft niet binnen de wettelijke termijn beslist over uw aanvraag of bezwaarschrift.

Wat moet u doen?

 1. Vul het formulier Ingebrekestelling in.
 2. Zet linksboven op het formulier en op de envelop: 'Ingebrekestelling'.
 3. Stuur het formulier naar:

  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Bezwaar en beroep
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag

Iemand machtigen

Iemand anders mag namens u DUO in gebreke stellen, maar alleen als u deze persoon heeft gemachtigd. Uw gemachtigde stuurt dan een machtiging met de ingebrekestelling mee.

Hoe gaat het verder

Na ontvangst van de ingebrekestelling heeft DUO 2 weken de tijd om alsnog een beslissing te nemen. Beslist DUO niet binnen die termijn, dan begint een dwangsom te lopen voor elke dag dat de beslistermijn overschreden wordt.

Verlengen beslistermijn

We willen altijd een zorgvuldige beslissing nemen over uw aanvraag of bezwaarschrift. De wet biedt DUO de mogelijkheid om de beslistermijn te verlengen, bijvoorbeeld als we meer informatie van u nodig hebben. Als DUO meer tijd nodig heeft, laten we u dat altijd weten.

Meer informatie over in gebreke stellen en de Wet Dwangsom vindt u op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina .

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee