Bezwaar maken

Dit is DUO Zakelijk. Studenten kunnen bezwaar maken op DUO Particulier.

We adviseren u om het digitale formulier te gebruiken. Door het coronavirus duurt de afhandeling van papieren formulieren langer.

U bent het niet eens met een besluit van het ministerie van OCW, of van een organisatie die namens de minister of staatssecretaris van OCW besluiten nemen, zoals de Inspectie van het Onderwijs (IvhO), het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Webarchief

Is het voor uw zaak belangrijk hoe deze site eruitzag op een bepaalde datum? Ga naar het webarchief Link opent externe pagina en klik op de datum waarover u informatie wilt.

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Dat kan op 2 manieren:

 • bezwaar digitaal indienen.
 • bezwaar schriftelijk indienen.

Bezwaar digitaal indienen

 1. Dien uw bezwaar in met het digitale formulier Bezwaar.
 2. In het formulier legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Het formulier leidt u door de stappen heen voor het digitaal indienen van een bezwaar.
 3. Houdt er rekening mee dat u aanvullende documenten als bijlage kunt of moet toevoegen.
 4. Is het bezwaarschrift niet in het Nederlands geschreven, dan kan de behandelaar u vragen om een vertaling.

Bezwaar schriftelijk indienen

 1. Schrijf een bezwaarschrift. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • de datum
  • uw naam en adres
  • indien van toepassing: de naam en het adres van uw instelling
  • tegen welke beslissing u bezwaar maakt
  • uw handtekening
  • de reden van uw bezwaar.

  Voeg, als het kan, een kopie bij van de beschikking waartegen u bezwaar maakt. U kunt ook uw telefoonnummer en mailadres vermelden, dan nemen wij contact met u op als dat nodig is.

 2. Hebt u bewijsstukken, voeg die dan toe.
 3. Reageert u buiten de termijn van 6 weken, geef dan aan wat de reden daarvan is. In uitzonderlijke gevallen kan de behandelaar uw bezwaarschrift alsnog in behandeling nemen..
 4. Is het bezwaarschrift niet in het Nederlands geschreven, dan kan de behandelaar u vragen om een vertaling.
 5. Zet op de brief en op de envelop 'Bezwaarschrift'. Stuur alles naar:

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  T.a.v. DUO
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag

  U kunt het ook faxen naar 070-757 5131. Het is nog niet mogelijk om een bezwaarschrift per e-mail in te dienen.

 6. Iemand anders mag namens u bezwaar maken, maar alleen als u deze persoon heeft gemachtigd. Uw gemachtigde stuurt dan een machtiging met het bezwaarschrift mee.

Hoe gaat het verder?

 • U krijgt van DUO een ontvangstbevestiging per post.
 • De behandelaar kan contact met u opnemen. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kan de behandelaar met u een afspraak maken voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing.
 • Binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn moet DUO beslissen. Deze termijn kan 1 keer met 6 weken worden verlengd. De termijn kan verder worden verlengd als wij wachten op een antwoord of bewijsstukken van u.
 • Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan.
 • Ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend, de oorspronkelijke beslissing blijft van kracht totdat er een nieuwe beslissing is genomen. Komt u of uw instelling hierdoor in (financiële) problemen, dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening Link opent externe pagina aanvragen.
Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee