Oneens met DUO

Bezwaar maken

Dit is DUO Zakelijk. Studenten kunnen bezwaar maken op DUO Particulier.

Maatregelen coronavirus

We adviseren u om het digitale formulier te gebruiken. Door het coronavirus gaat de afhandeling van papieren formulieren langer duren.

Bezwaar maken

U bent het niet eens met een besluit van het ministerie van OCW, of van een organisatie die namens de minister of staatssecretaris van OCW besluiten nemen, zoals de Inspectie van het Onderwijs (IvhO), het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Webarchief

Is het voor uw zaak belangrijk hoe deze site eruitzag op een bepaalde datum? Ga naar het webarchief en klik op de datum waarover u informatie wilt.

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Dat kan op 2 manieren:

  • bezwaar digitaal indienen.
  • bezwaar schriftelijk indienen.

Hoe gaat het verder?

  • U krijgt van DUO een ontvangstbevestiging per post.
  • De behandelaar kan contact met u opnemen. Leidt dit niet tot een oplossing? Dan kan de behandelaar met u een afspraak maken voor een hoorzitting. Tijdens de hoorzitting kunt u uitleggen waarom u het niet eens bent met de beslissing.
  • Binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn moet DUO beslissen. Deze termijn kan 1 keer met 6 weken worden verlengd. De termijn kan verder worden verlengd als wij wachten op een antwoord of bewijsstukken van u.
  • Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan.
  • Ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend, de oorspronkelijke beslissing blijft van kracht totdat er een nieuwe beslissing is genomen. Komt u of uw instelling hierdoor in (financiële) problemen, dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening aanvragen.
Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee