Bezwaar maken

Dit is DUO Zakelijk. Studenten kunnen bezwaar maken op DUO Particulier.

U bent het niet eens met een besluit van het ministerie van OCW, of van een organisatie die namens de minister of staatssecretaris van OCW besluiten nemen, zoals de Inspectie van het Onderwijs (IvhO), het Nationaal Archief, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) of de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Webarchief

Is het voor uw zaak belangrijk hoe deze site eruitzag op een bepaalde datum? Ga naar het webarchief Link opent externe pagina en klik op de datum waarover u informatie wilt.

Hoe kunt u bezwaar indienen?

Dat kan op 2 manieren:

 • bezwaar digitaal indienen.
 • bezwaar schriftelijk indienen.

Bezwaar digitaal indienen

 1. Gebruik het digitale formulier Bezwaar maken.
 2. Leg uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. Volg de stappen in het formulier.
 3. U kunt of moet mogelijk extra documenten als bijlage(n) toevoegen. Let op: Bijlagen groter dan 50MB moet u via SecureTransfer sturen. Gebruik hiervoor een aparte link van DUO. Kijk bij stap 6 hoe u deze aanvraagt.
 4. Is het bezwaarschrift niet in het Nederlands geschreven, dan kan de behandelaar u vragen om een vertaling.
 5. Klik op ‘Verstuur’. U krijgt direct per e-mail een bevestiging en een referentienummer. Dit geldt als bewijs voor uw aanvraag.
  Geen bevestiging binnen een uur? Neem dan contact op met de afdeling Bezwaar en Beroep. Dit kan op werkdagen van 9.00 tot 16.00 uur via tel. 06-46111060 of per e-mail: bezwaarenberoep@duo.nl.
 6. Bijlagen groter dan 50MB kunt u alleen via SecureTransfer sturen. Om de link hiervoor aan te vragen, e-mail naar: bezwaarenberoep@duo.nl. Zet in uw e-mail:
  • Het e-mailadres waarop u de link wilt ontvangen
  • Het referentienummer van uw bezwaar in de onderwerpregel
  Bijlagen kunt u niet meer via WeTransfer sturen.
 7. Iemand anders mag namens u bezwaar maken. Geef deze persoon toestemming via een machtiging. Stuur deze machtiging met het bezwaarschrift mee.

Bezwaar schriftelijk indienen

 1. Schrijf een bezwaarschrift. Dit is een brief waarin u uitlegt waarom u het niet eens bent met de beslissing. In uw bezwaarschrift moet in ieder geval staan:

  • de datum
  • uw naam en adres
  • indien van toepassing: de naam en het adres van uw instelling
  • tegen welke beslissing u bezwaar maakt
  • uw handtekening
  • de reden van uw bezwaar.

  Voeg, als het kan, een kopie bij van de beschikking waartegen u bezwaar maakt. U kunt ook uw telefoonnummer en mailadres vermelden, dan nemen wij contact met u op als dat nodig is.

 2. Hebt u bewijsstukken, voeg die dan toe.
 3. Reageert u buiten de termijn van 6 weken, geef dan aan wat de reden daarvan is. In uitzonderlijke gevallen kan de behandelaar uw bezwaarschrift alsnog in behandeling nemen..
 4. Is het bezwaarschrift niet in het Nederlands geschreven, dan kan de behandelaar u vragen om een vertaling.
 5. Zet op de brief en op de envelop 'Bezwaarschrift'. Stuur alles naar:

  Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
  T.a.v. DUO
  Postbus 30205
  2500 GE Den Haag

  Per 1 maart 2023 kunt u geen bezwaarschrift meer indienen per fax.

 6. Iemand anders mag namens u bezwaar maken, maar alleen als u deze persoon heeft gemachtigd. Uw gemachtigde stuurt dan een machtiging met het bezwaarschrift mee.

Hoe gaat het verder?

 • U krijgt van DUO een ontvangstbevestiging per post.
 • De behandelaar kan contact met u opnemen. Leidt dit tot een oplossing? Dan zal het meestal voor u niet nodig zijn om gehoord te worden: u kunt in dat geval verzoeken om de hoorzitting achterwege te laten. Tijdens een hoorzitting kunt u nader toelichten waarom u het niet eens bent met de beslissing.
 • Binnen 6 weken na afloop van de bezwaartermijn moet DUO beslissen. Deze termijn kan 1 keer met 6 weken worden verlengd. De termijn kan verder worden verlengd als wij wachten op een antwoord of bewijsstukken van u.
 • Bent u het niet eens met de beslissing op uw bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan.
 • Ook al heeft u een bezwaarschrift ingediend, de oorspronkelijke beslissing blijft van kracht totdat er een nieuwe beslissing is genomen. Komt u of uw instelling hierdoor in (financiële) problemen, dan kunt u bij de rechtbank een voorlopige voorziening Link opent externe pagina aanvragen.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee