Naar Examens

Examenloket

Het Examenloket is een samenwerking tussen het ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Snel antwoord op

Wat zijn de aanpassingen van het centraal examen 2021?

Dit schooljaar kunnen de centrale examens voor de algemeen vormende vakken gespreid worden over 2 tijdvakken. Ook krijgen leerlingen de mogelijkheid om een extra herkansing te doen. Om dit mogelijk te maken is er – naast een volwaardig 2e tijdvak – een extra 3e tijdvak op de school. 

Lees dit terug in de brief Link opent externe pagina van minister Slob aan de Tweede Kamer van 16 december 2020 en in het Servicedocument examens 2021 Link opent externe pagina

Meer vragen over de aanpassingen staan in Vragen en antwoorden – Examenloket – maart 2021.

Vragen over de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak 2020-2021

Het CSPE vervalt.

Op 20 november 2020 besloot de minister dat het CSPE in 2021 niet doorgaat. Net als in 2020 wordt het beroepsgerichte profielvak afgesloten met het schoolexamen. In 2021 zijn de opdrachten van het CSPE beschikbaar. 

Het CvTE heeft in samenwerking met SPV, VO-raad, DUO/Examenloket en Cito een brochure Link opent externe pagina  uitgebracht. Hierin staan richtlijnen en informatie over hoe scholen het CSPE kunnen inpassen in hun SE en wat dit betekent voor het PTA.

Meer vragen over de afsluiting van het beroepsgerichte profielvak 2020-2021 staan in Vragen en antwoorden – Examenloket – maart 2021.

Als er resultaten van 2020 zijn betrokken bij de uitslagbepaling in 2021, ontbreken er cijfers van centrale examens. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Resultaten uit het examenjaar 2020 kunnen de komende jaren meetellen bij de uitslagbepaling.  Het  gaat om: 

  • resultaten voor vakken die al in het voorexamenjaar zijn afgesloten, of
  • resultaten van leerlingen die gespreid examen doen op grond van artikel 59 van het Eindexamenbesluit VO, of 
  • resultaten van leerlingen die in 2020 zijn gezakt en in 2021 aan een vavo een diploma willen halen.

Het eindcijfer dat in het jaar 2020 is vastgesteld, kan de komende jaren als volwaardig eindcijfer worden ingezet. Het is geen probleem dat er geen centraal examen is gedaan in 2020. Voor deze leerlingen/kandidaten geldt namelijk dat er niet gekeken wordt naar de 5,5 gemiddeld voor het centraal examen. Bij hun uitslagbepaling speelt die 5,5, geen rol!

Dit is geregeld in het Besluit Eindexamens voortgezet onderwijs 2020, artikel 21 lid 2 Link opent externe pagina . Omdat zij minder centraal examencijfers hebben, zouden zij anders in het nadeel zijn. Dan moet het uiteraard wel gaan om vakken die in normale jaren worden afgesloten met een centraal examen. Als in 2020 eindexamen is gedaan in een vak dat normaal ook al wordt afgesloten met een schoolexamen (bijvoorbeeld BSM, LO2, NLT, informatica, maatschappijleer), dan wordt er wel gekeken naar de 5,5 gemiddeld voor het centraal examen.

Bovenstaande geldt ook in de jaren daarna,  tot en met 2030. Immers, in theorie kan een cijferlijst behaald in 2020 nog worden ingezet bij een examen aan een vavo in 2030. Ook kan iemand in 4 vwo al een vak hebben afgesloten om vervolgens in 2022 in 6 vwo het gehele eindexamen te voltooien. Ook in die gevallen wordt er niet gekeken bij de uitslagbepaling of het gemiddelde behaald voor het centraal examen 5,5 is. 

Het Examenloket helpt

Bij het Examenloket kunt u terecht met vragen over wet- en regelgeving voor examens in het voortgezet onderwijs.

Kijk voor uw vraag eerst in het document 'Vragen en antwoorden' (met klikbaar menu).

Bellen

Stel uw vraag op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur via het telefoonnummer 070 757 51 77. Tussen 1 april en 1 juli kan dat vanaf 8.30 uur.

Mailen

Mail uw vraag naar examenloket@duo.nl. Vermeld in uw e-mail uw telefoonnummer en instellingscode (voorheen BRIN-nummer).

Contactformulier

Stel uw vraag via het contactformulier Link opent externe pagina .

Gebruik dit formulier ook als u inhoudelijke opmerkingen heeft over de examens en correctievoorschriften. In dat geval kiest u in het contactformulier bij 'Rubriek' voor ‘Opmerkingen bij het centraal examen 2021’.

Examenloket voor scholen

Het Examenloket werkt primair voor scholen en instellingen en beantwoordt geen vragen van ouders en particulieren. 

Waar moet u zijn?

Examengegevens uitwisselen met ROD

Vragen over de uitwisseling van examengegevens met het Register Onderwijsdeelnemers (ROD, voorheen BRON) stelt u aan het Informatiepunt Onderwijs (IPO). 

U kunt bellen naar 050 599 90 00 of mailen naar ipo@duo.nl.

Examenopgaven (na)bestellen, koppeling 2e correctie en andere logistieke vragen

Vragen over de logistiek rond examens (bestellen of nabestellen van examenopgaven, koppeling 2e correctie) stelt u aan DUO Examendiensten. 

U kunt bellen naar 050 599 77 76 (tussen 09.00 - 13.00 uur) of mailen naar examens@duo.nl.

Examenprogramma’s, syllabi, roosters en andere informatie over het (centraal) examen

Examenprogramma’s, syllabi voor het centraal examen, roosters en andere informatie over het (centraal) examen vindt u op examenblad.nl Link opent externe pagina .

Ik heb een examenklas

Speciaal voor docenten die voor het eerst een examenklas hebben is er ikhebeenexamenklas.nl Link opent externe pagina .

Ik ben examensecretaris

Speciaal voor examensecretarissen is er ikbenexamensecretaris.nl Link opent externe pagina .

Ik ben een ouder

Ouders kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs Link opent externe pagina . Dit is de landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen. 

U kunt bellen naar 0800 5010 of mailen naar vraag@oudersonderwijs.nl.

Veel informatie over onderwijs Link opent externe pagina  staat op de website van de rijksoverheid. U kunt ook bellen naar 1400 of contact opnemen via het contactformulier Link opent externe pagina .

Twijfelt u waar u moet zijn? Neem dan gewoon contact op met het Examenloket.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee