Examenloket

Het Examenloket is een samenwerking van het ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

De centrale examens gaan dit jaar niet door. Vragen en antwoorden over het coronavirus en examens leest u op rijksoverheid.nl.

Snel naar het antwoord op

Het Examenloket helpt

Bij het Examenloket kunt u terecht met vragen over wet- en regelgeving voor examens in het voortgezet onderwijs.

Het Examenloket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 070-757 51 77. Mailen kan ook, vermeld wel uw telefoon- en BRIN-nummer: examenloket@duo.nl.

Het Examenloket is tijdens de meivakantie (28 april t/m 1 mei 2020) telefonisch bereikbaar tot 13.00 uur.

U hebt een vraag aan het Examenloket

Komt u er niet uit? Kijk ook bij deze Vragen en antwoorden met klikbaar menu, bijgewerkt op 10 april 2020.

U kunt uw vraag digitaal stellen via het contactformulier. Gebruik dit formulier ook voor uw inhoudelijke opmerkingen over de examens en correctievoorschriften en kies daarbij de rubriek ‘Opmerkingen/vragen over het centraal examen’.

Als u vragen hebt over de uitwisseling van examengegevens met BRON, neem dan contact op met het Informatiepunt Onderwijs (IPO). Het nummer is 050 59990 00. Of mail naar ipo@duo.nl.

Vragen over de logistiek rond examens (bestellen of nabestellen van examenopgaven, koppeling tweede correctie) kunt u stellen aan DUO Examendiensten, telefoonnummer 050 599 77 76. Of mail naar examens@duo.nl.

Waar moet u zijn?

Twijfelt u waar u moet zijn? Neem dan gewoon contact op met het Examenloket. Examenprogramma’s, syllabi voor het centraal examen, roosters en andere informatie over het (centraal) examen vindt u op examenblad.nl.

Speciaal voor docenten die voor het eerst een examenklas hebben: ikhebeenexamenklas.nl.

Voor examensecretarissen is er ikbenexamensecretaris.nl

Examenloket: voor scholen

Het Examenloket werkt primair voor scholen en instellingen en beantwoordt geen vragen van ouders en particulieren. Ouders kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs, de landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen: oudersonderwijs.nl, telefoonnummer 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl.
Veel informatie over onderwijs is te vinden op rijksoverheid.nl/onderwijs-en-wetenschap, of te verkrijgen via het telefoonnummer 1400 of het rijksoverheid.nl/contactformulier.

Adviestabel examenwerk

Verschillende organisaties (VO-raad, AOB, CNV onderwijs, Federatie van Onderwijsorganisaties) hebben gezamenlijk een tabel opgesteld met adviesdata. Deze adviestabel is voor het corrigeren, opsturen en retourneren van examenwerk.

Adviestabel opsturen examenwerk