Examenloket

Het Examenloket is een samenwerking van het ministerie van OCW, het College voor Toetsen en Examens (CvTE), de Inspectie van het Onderwijs en DUO.

Het Examenloket helpt

Bij het Examenloket kunt u terecht met vragen over wet- en regelgeving voor examens in het voortgezet onderwijs. Het Examenloket is op werkdagen telefonisch bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur, tussen 1 april en 1 juli van 8.30 uur tot 17.00 uur. Het telefoonnummer is 079-323 29 99. Mailen kan ook, vermeld wel uw telefoon- en BRIN-nummer: examenloket@duo.nl.

U kunt uw vraag digitaal stellen via het contactformulier. Gebruik dit formulier ook voor uw inhoudelijke opmerkingen over de examens en correctievoorschriften en kies daarbij de rubriek ‘Opmerkingen/vragen over het centraal examen’.

Als u vragen heeft over de uitwisseling van examengegevens met BRON, neem dan contact op met het Informatiepunt Onderwijs (IPO). Het nummer is 050-599 90 00. Of mail naar ipo@duo.nl.

Vragen over de logistiek rond examens (bestellen of nabestellen van examenopgaven, koppeling tweede correctie) kunt u stellen aan DUO Examendiensten, telefoonnummer 050-599 77 76. Of mail naar examens@duo.nl.

U heeft een vraag aan het Examenloket

Komt u er niet uit? Kijk eens bij de veelgestelde vragen.

Waar moet u zijn?

Twijfelt u waar u moet zijn? Neem dan gewoon contact op met het Examenloket. Examenprogramma’s, syllabi voor het centraal examen, roosters en andere informatie over het (centraal) examen vindt u op examenblad.nl.

Speciaal voor docenten die voor het eerst een examenklas hebben, is een aparte pagina ingericht.

Is dit uw vraag?

Examenloket: voor scholen

Het Examenloket werkt primair voor scholen en instellingen en beantwoordt geen vragen van ouders en particulieren. Ouders kunnen terecht bij Ouders & Onderwijs, de landelijke organisatie voor alle ouders van schoolgaande kinderen: oudersonderwijs.nl, telefoonnummer 0800-5010 of vraag@oudersonderwijs.nl.
Veel informatie over onderwijs is te vinden op rijksoverheid.nl/onderwijs-en-wetenschap, of te verkrijgen via het telefoonnummer 1400 of het rijksoverheid.nl/contactformulier.

Rekentoets vo

Leerlingen met vragen en opmerkingen over de rekentoets vo kunnen daarvoor terecht bij het LAKS. Het LAKS heeft speciaal hiervoor de website Rekentoetsklacht ontwikkeld en een examenlijn ingesteld. Docenten en andere functionarissen kunnen hun opmerkingen aan het CvTE richten via het Formulier inhoudelijke opmerkingen rekentoets. Reageren op de normering van de betreffende rekentoets is maar een beperkte periode mogelijk. Zie voor de deadlines de brochure rekentoets 2019 of de activiteitenplanning. Reacties die na de deadline binnenkomen, worden bij de evaluatie van de toetsen betrokken.

Adviestabel examenwerk

Verschillende organisaties (VO-raad, AOB, CNV onderwijs, Federatie van Onderwijsorganisaties) hebben gezamenlijk een tabel opgesteld met adviesdata. Deze adviestabel is voor het corrigeren, opsturen en retourneren van examenwerk.

Adviestabel opsturen examenwerk