Naar Diploma's

Diplomagegevens raadplegen

In Mijn diploma's staan gegevens van diploma’s, certificaten en getuigschriften van door het ministerie van OCW erkend onderwijs in het Nederlands en in het Engels.

Vo- en mbo-instellingen moeten de gegevens binnen 14 dagen na de uitslagdatum aanleveren. Ho-instellingen hebben uiterlijk 8 weken de tijd. Na aanlevering door de onderwijsinstelling zijn de gegevens direct zichtbaar in Mijn diploma's voor de diplomahouder. Als onderwijsinstelling kunt u ze dan raadplegen in Mijn DUO via de optie 'Diplomagegevens raadplegen'.

De gegevens in Mijn diploma's vervangen het papieren diploma niet. U moet nog steeds papieren diploma’s uitreiken.

Onderwijssoorten en jaargangen

De volgende onderwijssoorten en jaargangen zijn opgenomen in Mijn diploma's:


* Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf september 2010
Onderwijssoorten Aan een bekostigde instelling vanaf Aan een particuliere instelling vanaf
Wetenschappelijk onderwijs 1996 * 2018
Hoger beroepsonderwijs 1996 2018
Middelbaar beroepsonderwijs 2007 2012
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 2007 2012
Voortgezet onderwijs 2006 2012
Voortgezet onderwijs staatsexamen 2011 nvt
Nederlands als 2e taal staatsexamen 2011 nvt
Inburgeringsexamen 2007 nvt

Beperkte toegang

Erkende onderwijsinstellingen kunnen de diplomagegevens gebruiken voor de aanmeldings- en selectieprocedure. U kunt bijvoorbeeld controleren of de student voldoet aan de vooropleidingseisen.

Inloggen

Om diplomagegevens te raadplegen logt u in op Mijn DUO en kiest u voor Diplomagegevens raadplegen.

Digitaal uittreksel

Krijgt u van de student een digitaal uittreksel uit Mijn diploma's toegestuurd? Een digitaal uittreksel uit Mijn diploma's is een officieel document dat wordt uitgegeven door DUO. Het is een geldig bewijsstuk van een behaald diploma. Controleer altijd of het digitale uittreksel geldig is.

Promotiemateriaal

DUO heeft promotiemateriaal voor Mijn diploma's dat u kunt verspreiden onder uw geslaagden. Hieronder kunt u het promotiemateriaal downloaden.

Contact

Vragen? Neem contact op met de afdeling Diplomadiensten: +31 50 599 77 78 of diplomadiensten@duo.nl.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee