Naar Gemeenten

Gemeentelijke herindeling

Wordt uw gemeente samengevoegd met een andere gemeente of gesplitst, of ontstaat er een nieuwe gemeente? Gemeentelijke herindeling heeft vaak gevolgen voor de gegevensuitwisseling met Verzuim, Inburgering en het Landelijk Register Kinderopvang. Daarom moet u een aantal wijzigingen aan DUO doorgeven.

Bij een gemeentelijke herindeling neemt DUO 3 maanden van tevoren contact met u op om de wijzigingen door te nemen. Wanneer uw gemeente wordt samengevoegd met een bestaande gemeente, zijn deze zaken vaak al geregeld. Sommige dingen kunt u zelf alvast voorbereiden.

Nieuwe gemeenten

Mijn DUO

Stel voor Verzuim, Inburgering en het Landelijk Register Kinderopvang een of meer beheerders voor Mijn DUO aan. Dit doet u met het formulier Aanmelding en wijziging beheerder Mijn DUO. Na autorisatie kan de beheerder aan gebruikers rollen en kenmerken toekennen.

Verzuim

 • Routering verzuimmeldingen

  Geef door welke instantie de verzuimmeldingen afhandelt. Dit doet u met het formulier Alternatieve routering verzuimloket. Is het een andere instantie dan uw gemeente? Vul dan het formulier VSV verklaring uitbesteding in.
 • RMC gegevensleveringen

  Meld uw gemeente aan voor de RMC-gegevensleveringen. Dit doet u met het formulier Aanmeldformulier RMC-gegevenslevering. Hierop geeft u aan of de gegevenslevering via de gemeente of de regio gebeurt, of via beide.

 • Machine-to-machine koppeling met ROD

  Als uw gemeente verzuimgegevens via een machine-to-machine koppeling aan DUO gaat aanleveren, moet u certificaatgegevens naar DUO sturen.

Landelijk Register Kinderopvang (LRK) en Gemeenschappelijke Inspectie Ruimte (GIR)

De opnieuw in te delen gemeente krijgt in december een brief voor het doorgeven van gegevens van de 'nieuwe' gemeente. Ook krijgt de gemeente een formulier ‘wijzigingen autorisaties’ voor LRK en GIR.

Inburgering

De relatiemanager Inburgering neemt op tijd contact op met de nieuwe gemeente.

Oude gemeenten

Mijn DUO

 • De verzuimbestanden voor oude gemeenten worden na gemeentelijke herindeling na 3 maanden verwijderd.
 • De beheerder verwijdert gebruikers die Mijn DUO niet meer gebruiken. Hun tokens stuurt u terug naar:
  Dienst Uitvoering Onderwijs
  Afdeling Security Service Desk
  Antwoordnummer 199
  9700 VB Groningen

Verzuim

Verzuimmeldingen moeten vóór de gemeentelijke herindeling zijn afgehandeld. De gegevens kunnen dan op tijd worden omgezet in de systemen van DUO. Lukt het niet, neem dan van tevoren contact op met de helpdesk IPO (verzuim).

Vragen?

Hebt u vragen over gemeentelijke herindeling? Neem gerust contact op met onze helpdesk.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee