Naar Cijfers over inburgeren

Cijfers over inburgeren

U kunt van alle gemeenten in Nederland de voortgangscijfers inburgering raadplegen.

Welke gegevens

U kunt de volgende gegevens raadplegen:

  • hoeveel mensen hebben voldaan aan de inburgeringsplicht
  • op welk niveau is het examen gedaan
  • hoelang zij hierover hebben gedaan
  • hoeveel inburgeringsplichtigen een boete hebben gekregen
  • hoeveel mensen verlenging hebben gekregen van de inburgeringstermijn
  • hoeveel leningen er zijn toegekend
  • voor hoeveel inburgeringsplichtigen verloopt de termijn binnenkort
  • voldaan, ontheven of nog bezig met PVT
  • overschrijding PVT-termijn

De cijfers zijn uitgesplitst naar asielgerechtigden, gezinsmigranten en overige inburgeringsplichtigen. Deze voortgangscijfers worden elke 4 maanden ververst.

Raadplegen

Hieronder vindt u de voortgangscijfers van heel Nederland. Als u de naam van de gemeente in het zoekveld typt, krijgt u de actuele voortgangscijfers van die gemeente.