Naar Inburgering: ketenpartners

Inloggen

Hier kunt u inloggen op de verschillende omgevingen van DUO. Ook vindt u hier instructies, handleidingen en aanmeldformulieren.

Mijn DUO

Inschrijvingsgegevens en examenresultaten bekijken, facturen uitwisselen.

Portal inburgeren

Informatie Systeem Inburgering (ISI), participatieverklaring registreren. Om deze registratie te kunnen doen is het nodig om een account aan te maken in de Portal Inburgering.

Inloggen nieuwe gemeente

Een nieuwe gemeente zal eerst bij Suwinet (BKWI) autorisatie moeten aanvragen voor een decentrale beheerder. De beheerder kan vervolgens voor de overig medewerkers de toegang regelen.

Logt u voor het eerst in na 31 december 2021? Dan moet u inloggen met eHerkenning Link opent externe pagina .

Inloggen gemeenten bekend met de Portal

Het is niet mogelijk om aan 1 medewerker account rollen te koppelen voor uitvoering WI2007 en PVT. Dat betekent dat medewerkers die over beide rollen moeten beschikken, 2 aparte accounts moeten worden aangemaakt. Er moet dus een nieuw account worden aangemaakt om gegevens voor de participatieverklaring te raadplegen (en muteren). In de 'Handleiding gegevensuitwisseling participatieverklaringstraject en maatschappelijke begeleiding voor gemeenten' vindt u meer informatie.

Neem bij problemen met inloggen eerst contact op met de suwinetbeheerder binnen uw gemeente.

Inloggen op het portal Inburgeren Link opent externe pagina

Handleidingen en aanmeldformulieren

Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee