Naar Participatieverklaring

Participatieverklaring in het kort

Het participatieverklaringstraject (PVT) is een verplicht onderdeel van het inburgeringsexamen. Dit geldt voor iedereen die op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig is geworden.

Wat houdt het in?

Via het PVT laten gemeenten nieuwkomers kennismaken met de rechten, plichten en waarden van de Nederlandse samenleving. De inburgeraar maakt kennis met de Nederlandse kernwaarden vrijheid, gelijkwaardigheid, solidariteit en participatie. U kunt hierbij denken aan gelijke rechten voor mannen en vrouwen, het recht om jezelf te ontplooien door onderwijs, het mogen kiezen van je partner en het recht om je mening te uiten.

De gehele tekst van de participatieverklaring vindt u in Bijlage 7 van de Regeling inburgering (Wi2013) Link opent externe pagina of in de Bijlage Participatieverklaring van het Besluit inburgering 2021 (Wi2021) Link opent externe pagina .

Verklaring ondertekenen

Het PVT bestaat uit een inleiding in de Nederlandse kernwaarden en de ondertekening van de participatieverklaring. Hiermee verklaart de inburgeraar dat hij kennis heeft genomen van de waarden en spelregels van de Nederlandse samenleving en dat hij deze respecteert.

Voor wie ?

Het doorlopen van het PVT is verplicht voor alle inburgeraars die:

  • op of na 1 oktober 2017 inburgeringsplichtig zijn geworden én
  • zijn ingeschreven in de basisregistratie personen én
  • tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd zijn.

Ook geestelijk bedienaren moeten het PVT doorlopen.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. Of ga naar de contactpagina voor meer informatie.

Mailen

Stel uw vraag via sci@duo.nl. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 91 91 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee