Naar Examens

Naturalisatie en ander type verblijfsvergunning

Inburgeren voor naturalisatie

Een verzoek om te naturaliseren wordt ingediend bij de gemeente. Het verzoek wordt vervolgens beoordeeld door de IND. De IND stelt als voorwaarde dat de aanvrager een inburgeringsdiploma heeft. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Heeft de aanvrager bijvoorbeeld een diploma Staatsexamen Nt2, voortgezet onderwijs of mbo? Deze diploma’s zijn ook voldoende om naturalisatie aan te vragen. Neem bij vragen contact op met de ind.nl Link opent externe pagina .

Andere verblijfsvergunning

Soms moet iemand inburgeren om een ander type verblijfsvergunning te kunnen krijgen. Bijvoorbeeld een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd of een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd met als doel 'humanitair niet-tijdelijk'. Dit noemen we ‘sterker verblijfsrecht’.

Sterker verblijfsrecht vraagt u aan bij de IND. De IND stelt als voorwaarde dat de aanvrager een inburgeringsdiploma heeft. Op deze regel zijn enkele uitzonderingen. Over 2 situaties zijn regelmatig vragen:

  • Een mbo-diploma op niveau 1 (entree) is niet voldoende voor het aanvragen van sterker verblijfsrecht. De aanvrager moet eerst het inburgeringsdiploma halen.
  • Een diploma Staatsexamen Nt2 is niet voldoende voor het aanvragen van sterker verblijfsrecht. De aanvrager moet eerst het inburgeringsdiploma halen.
    • DUO bepaalt voor inburgeraars onder de Wi2013 welke aanvullende examens hiervoor nodig zijn.
    • Voor inburgeraars onder de Wi2021 stelt de gemeente het persoonlijk plan inburgering en participatie (PIP) vast. De leerroute bepaalt welke examens/traject de inburgeraar moet doen.

Aantoonbaar voldoende ingeburgerd

Sommige inburgeringsplichtigen krijgen van DUO ontheffing of vrijstelling van de inburgeringsplicht Link opent externe pagina , omdat ze aantoonbaar voldoende zijn ingeburgerd. Deze ontheffing is niet voldoende als de inburgeraar wil naturaliseren of sterker verblijfsrecht aanvraagt. Hij moet dan alsnog het inburgeringsdiploma halen.

Inburgeringsdiploma niet haalbaar

Soms kan van de aanvrager niet worden verwacht dat hij het inburgeringsdiploma haalt, vanwege ziekte of een lichamelijke of verstandelijke beperking. Of het lukt de inburgeraar ondanks veel moeite en inspanning maar niet om het inburgeringexamen te halen (‘aantoonbaar geleverde inspanning’). Dan heeft hij de volgende mogelijkheden:

  1. Is de aanvrager inburgeringsplichtig? Dan kan hij bij DUO ontheffing van de inburgeringsplicht aanvragen op medische gronden Link opent externe pagina , of, als hij onder de Wi2013 valt, vanwege aantoonbaar geleverde inspanning Link opent externe pagina . Wordt de ontheffing toegekend, dan accepteert de IND deze beschikking in plaats van een inburgeringsdiploma.
  2. Is de aanvrager niet inburgeringsplichtig en kan hij het inburgeringsexamen niet halen vanwege ziekte of handicap? Dan kan hij een medisch advies aanvragen bij Argonaut Link opent externe pagina . Op grond van dit advies kan de IND alsnog ontheffing verlenen van de verplichting om het inburgeringsdiploma te halen.
  3. Is de aanvrager niet inburgeringsplichtig en slaagt hij er maar niet in om het examen te halen? Dan kan hij bij DUO een advies ‘aantoonbaar geleverde inspanning’ Link opent externe pagina aanvragen. Op grond van dit advies kan de IND alsnog ontheffing verlenen van de verplichting om het inburgeringsdiploma te halen.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. Of ga naar de contactpagina voor meer informatie.

Mailen

Stel uw vraag via sci@duo.nl. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 91 91 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee