Naar Participatieverklaring

Maatschappelijke begeleiding

Doelgroep van de maatschappelijke begeleiding zijn inburgeringsplichtige asielstatushouders. Alleenstaande minderjarige vreemdelingen hoeven meestal niet in te burgeren. Als dit wel zo is, geeft DUO dit door aan de gemeente.

Hulp aan asielstatushouders

Asielstatushouders en hun gezinsleden hebben doorgaans nog geen binding met Nederland. Ze hebben zich niet of nauwelijks kunnen voorbereiden op hun komst naar Nederland. De gemeente helpt deze groep in de 1e periode van hun verblijf met de volgende zaken:

  • praktische hulp bij het regelen van basisvoorzieningen zoals werk, wonen en inkomen
  • hulp bij het starten van het inburgeren
  • begeleiding gericht op integratie
  • stimuleren van participatie en integratie

Inhoud en vorm maatschappelijke begeleiding

In het hoofdstuk 5 van het Besluit inburgering Link opent externe pagina , de toelichting bij het Besluit inburgering Link opent externe pagina en de Regeling inburgering Link opent externe pagina zijn nadere regels opgenomen over de inhoud en vorm van de maatschappelijke begeleiding.

Financiering

Wi2013

Gemeenten krijgen € 2.370,- per inburgeringsplichtige asielstatushouder voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding. Dit bedrag wordt achteraf via een decentralisatie-uitkering uitbetaald. Jaarlijks in mei ontvangen gemeenten de bijdrage maatschappelijke begeleiding voor alle inburgeringsplichtige asielstatushouder van het voorgaande jaar. Het geld gaat naar de 1e gemeente waar de inburgeraar wordt ingeschreven.

Wi2021

Het geld voor de maatschappelijke begeleiding van asielstatushouders die onder de Wi2021 inburgeren, wordt via de Specifieke Uitkering (SPUK) Inburgering uitbetaald.

Informatie en gegevensuitwisseling (Wi2013)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) geeft informatie over het verblijfsrecht aan DUO. DUO stelt dan vast of een persoon wel of geen recht heeft op maatschappelijke begeleiding en verstrekt deze informatie via het Portaal Inburgering (PIB) aan gemeenten. Via de PIB krijgen gemeenten inzage in gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de maatschappelijke begeleiding.

Controle (Wi2013)

DUO levert elk jaar uiterlijk op 1 maart een overzicht per gemeente aan het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Dit overzicht bestaat uit het aantal inburgeringsplichtige asielstatushouders dat tussen 1 januari en 31 december van het voorgaande jaar in een gemeente is komen wonen. DUO neemt de gegevens van de personen die recht hebben op maatschappelijke begeleiding op in het Portaal Inburgering (PIB). Gemeenten kunnen in de PIB kijken naar het aantal personen dat recht heeft op maatschappelijke begeleiding.

Meer informatie

Meer informatie over de maatschappelijke begeleiding en de gegevensuitwisseling rond de Wi2013 vindt u in de Handleiding Portal Inburgering Wet inburgering 2013.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. Of ga naar de contactpagina voor meer informatie.

Mailen

Stel uw vraag via sci@duo.nl. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 91 91 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee