Naar Participatieverklaring

Rollen gemeente en DUO

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van het participatieverklaringstraject (PVT). Gemeenten bieden asielstatushouders ook maatschappelijke begeleiding aan. DUO is verantwoordelijk voor de handhaving.

Taakverdeling

De gemeente:

  • biedt het traject aan
  • organiseert de ondertekening
  • registreert de ondertekening in het Portaal Inburgering (PIB)
  • geeft eventuele aantoonbaar verwijtbare termijnoverschrijding door aan DUO
  • factureert het PVT indien de inburgeraar onder de Wi2013 valt.

DUO:

  • stelt de PVT-plicht vast
  • informeert de gemeente dat de inburgeraar het PVT moet doorlopen
  • bepaalt de start- en einddatum van de PVT-termijn en bewaakt deze
  • registreert een eventuele verlenging van de PVT-termijn
  • treedt zo nodig handhavend op, bijvoorbeeld door de inburgeraar een boete op te leggen en de lening stop te zetten.

Invulling participatieverklaringstraject

Het traject beslaat minimaal een dagdeel. De gemeente heeft een grote mate van beleidsvrijheid in de invulling van het traject.

Uitbesteden

Besteedt u de uitvoering uit aan een andere gemeente, een maatschappelijke organisatie of een andere instelling? Dan moet de uitvoerende partij toegang tot Mijn DUO met eHerkenning hebben. Daarnaast moet u het formulier Machtiging Verwerking door derden voor de Wet inburgering invullen. De andere partij krijgt dan toegang tot de gegevens van inburgeraars in uw gemeente.

Wie betaalt?

Wi2013 asielstatushouder

Gaat het om een asielstatushouder die inburgert onder de Wet inburgering 2013? Dan betaalt de gemeente het PVT uit het geld voor de maatschappelijke begeleiding.

Wi2013 asielstatushouder

Valt de inburgeringsplichtige onder de Wet inburgering 2013 en is hij geen asielstatushouder? Dan betaalt de inburgeraar zelf het PVT aan de gemeente. Dit kost € 150,-.

Heeft de inburgeraar een lening bij DUO? De gemeente kan de factuur naar DUO sturen via de Portaal Inburgering. De inburgeraar kan de factuur goedkeuren via Mijn Inburgering. DUO betaalt daarna € 150,- aan de gemeente uit de lening van de inburgeraar.

Wi2021

De gemeente betaalt de kosten van het PVT voor alle inburgeringsplichtigen die onder de Wet inburgering 2021 vallen.

Meer informatie

Meer informatie vindt u in hoofdstuk 2 van de nota van toelichting Wi2013 Link opent externe pagina en hoofdstuk 2 van de nota van toelichting Wi2021 Link opent externe pagina .

Lees meer over het traject en ondersteunend materiaal op prodemos.nl Link opent externe pagina . Op de site van de VNG Link opent externe pagina vindt u praktijkvoorbeelden voor de invulling van het traject.

Contact

U kunt uw vraag telefonisch of per mail stellen. Of ga naar de contactpagina voor meer informatie.

Mailen

Stel uw vraag via sci@duo.nl. We beantwoorden uw mail binnen 5 werkdagen.

Bellen

U kunt ons bellen op 050 599 91 91 op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Niets missen?

Het onderwijs is constant in beweging. Abonneer u op onze nieuwsbrief.

Verbergen feedback scherm Sluiten feedback scherm Tonen feedback scherm
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee