In het kort

Financieel adviseurs moeten adviesbevoegd zijn. Hiervoor is een beroepskwalificatie nodig. Een beroepskwalificatie is opgebouwd uit 1 of meer modules. Voor iedere module moet de financieel adviseur een Wft-examen behalen. Als hij alle examens behaalt, beschikt hij over de beroepskwalificatie en krijgt hij het diploma.

Om adviesbevoegd te blijven, haalt een financieel adviseur periodiek een PE-examen. In zo’n PE-examen worden recente ontwikkelingen in het vakgebied getoetst.

Centrale Examenbank

Alle Wft-examens worden digitaal afgenomen vanuit de Centrale Examenbank Link opent externe pagina  van het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening (CDFD). Het CDFD beheert de inhoud van deze examenbank en erkent de Wft-exameninstituten Link opent externe pagina .

DUO zorgt voor:

  • functioneel en technisch beheer Centrale Examenbank
  • inzage examens voor gezakte kandidaten
  • verstrekken diploma's en certificaten aan exameninstituten
Verbergen Sluiten Tonen
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee