Naar Home

Vragen over het coronavirus en de staatsexamens vo

Op deze pagina vindt u meer informatie over de gevolgen van het coronavirus voor de staatsexamens vo. We bekijken regelmatig of er dingen moeten worden gewijzigd of toegevoegd.

Update: 17 december 2020

Uitslag en slaag-zakregeling 2021

Geldt er in 2021 een aangepaste slaag-zakregeling?

Nee, bij de staatsexamens geldt de normale slaag-zakregeling. Wel is er een aangepaste herkansingsregeling. Zie Herkansingen.

Uitslag en slaag-zakregeling in 2021 tot en met 2030

Als ik resultaten van 2020 in de komende jaren gebruik voor inwisseling, ontbreken er cijfers van centrale examens. Hoe wordt daarmee omgegaan?

Resultaten uit het examenjaar 2020 kunnen de komende jaren gewoon worden ingebracht bij het diploma-onderzoek. Het eindcijfer dat in het jaar 2020 is vastgesteld, kan de komende jaren als volwaardig eindcijfer worden ingezet. Het levert geen problemen op dat er geen centraal examen is gedaan in 2020. In het examenjaar 2021 worden er weer gewoon centrale examens afgenomen.

In 2021 en later geldt weer de regel dat het gemiddelde van de resultaten van de centrale examens minimaal 5,5 moet zijn.

Echter, voor wie in de jaren 2021 tot en met 2030 bij het diploma-onderzoek een in 2020 behaald resultaat wil inbrengen van een vak waarvan in 2020 het centraal examen is vervallen, vervalt de 5,5-regel.

Herkansingen

Ik heb gehoord dat er een ruimere herkansingsmogelijkheid is. Hoe ziet die eruit?

Een staatsexamenkandidaat die in 2021 opgaat voor een diploma en in eerste instantie niet geslaagd is, mag, indien hij daardoor alsnog kan slagen, een herkansing doen die bestaat uit enkele of alle onderdelen van de examens van twee vakken waarin hij in 2021 staatsexamen heeft gedaan. Deze herkansing kan dus maximaal bestaan uit twee centrale examens en twee college-examens, van maximaal twee vakken.

Wie bepaalt in welke vakken ik een herkansing mag doen?

Wie recht heeft op een herkansing, mag zelf bepalen in welk vak of welke vakken hij de herkansing doet, met de beperkende voorwaarden dat hij alleen kan kiezen uit vakken waarin hij dit jaar examen heeft gedaan en dat er altijd een zodanige keuze gemaakt moet worden, dat slagen in principe mogelijk is.

Als ik dit jaar een aantal deelcertificaten wil halen en volgend jaar de rest van mijn vakken wil doen, welke herkansingsmogelijkheid heb ik dan dit jaar?

Staatsexamenkandidaten kunnen alleen een herkansing doen als zij daarmee dit jaar alsnog een diploma kunnen behalen. Kandidaten die dit jaar een aantal deelcertificaten halen en de rest van de vakken volgend jaar doen, kunnen geen vak herkansen.

Wanneer vinden de herkansingen plaats?

De herkansingen voor de centrale examens en de schriftelijke college-examens zijn in de periode van 10 tot en met 19 augustus.

De herkansingen van de mondelinge en praktische college-examens zijn in de periode 28 augustus tot en met 15 september.

Uitstel

Ik ben nu in het buitenland. Stel dat ik door corona niet op tijd voor de examens in Nederland kan zijn, welke mogelijkheden zijn er dan voor mij?

Zodra u weet dat u niet op tijd voor de examens in Nederland kunt zijn, kunt u bij DUO uitstel aanvragen naar het derde tijdvak in augustus.

Meer informatie

Hebt u nog andere vragen? Bel met de afdeling Examendiensten: 050-599 89 33 of stuur een mail naar staatsexamens@duo.nl.

Voor meer informatie over coronamaatregelen kunt u onder andere terecht op rijksoverheid.nl Link opent externe pagina.

Staatsexamens vo volgt de richtlijnen van het ministerie van OCW en van het RIVM. Ook wordt overlegd met de VO-raad en de PO-raad.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee