Naar Home

Corona: vragen en antwoorden

Hieronder vindt u vragen over corona die vaak gesteld worden aan DUO. En de antwoorden.

Studiefinanciering

Hoeveel mag ik bijverdienen?

De grens voor bijverdienen in 2020 vervalt voor alle studenten. Sommige studenten werken in een cruciaal beroep vanwege de coronacrisis juist extra. Om niemand door extra verdiensten op dit moment in de problemen te brengen, vervalt de grens voor bijverdienen in 2020. U mag in het jaar 2020 bijverdienen zonder dat dit gevolgen heeft voor uw studiefinanciering. 

Door de maatregelen tegen het coronavirus kom ik in financiële problemen. Kan ik meer studiefinanciering krijgen?
 • Als u nog niet maximaal leent, kunt u (tijdelijk) uw lening verhogen. Dit kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
 • Misschien kunt u nu een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van uw ouders. Aanvragen kan met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.
 • Hebt u een aanvullende beurs en daalt het inkomen van uw ouders in 2020? Dan kunnen uw ouders verlegging peiljaar naar 2020 aanvragen. Misschien krijgt u dan een hogere aanvullende beurs.
 • Studeert u aan hbo of universiteit, dan kunt u extra lenen voor uw collegegeld: het collegegeldkrediet.
 • Gebruikt u de genoemde mogelijkheden al en komt u toch in de problemen? Neem contact met ons op. We bespreken dan uw situatie en zullen er zo soepel mogelijk mee omgaan.
 • Bent u klaar of gestopt met uw studie? Dan heeft u geen recht meer op een lening bij DUO. Wij raden u dan aan contact te zoeken met uw gemeente.

Studentenreisproduct

Kan ik mijn studentenreisproduct tijdelijk stopzetten en hiermee reismaanden sparen?

U hebt recht op het studentenreisproduct voor de duur die voor uw studie staat, plus 1 jaar extra in het hoger onderwijs en 3 jaar extra in het mbo. In Mijn DUO kunt u zien hoelang u nog recht hebt. 

U kunt uw studentenreisproduct tijdelijk stopzetten. Maar u kunt de maanden die u stopzet niet opsparen. Dat kan alleen als u uw hele studiefinanciering stopzet. Dat willen veel studenten nu natuurlijk niet.

Loopt u door de coronamaatregelen studievertraging op? En hebt u daardoor extra reiskosten? Het ministerie van OCW zal op een later moment bekijken of het mogelijk is om u tegemoet te komen.

Mijn stage is gestopt of uitgesteld door het coronavirus. Hoe zet ik mijn oovee-vergoeding buitenland of uitwonendenbeurs stop?

oovee-vergoeding buitenland 

 1. Log in op Mijn DUO en wijzig uw oovee-vergoeding in een week- of weekendabonnement.
 2. Begint u later dit jaar aan uw buitenlandse stage? Vraag opnieuw de oovee-vergoeding aan in Mijn DUO. Zorg ook voor een nieuwe verklaring van uw school of universiteit.

Wanneer kunt u weer reizen?

 • Ging uw oovee-vergoeding in per 1 mei of 1 juni? Dan is uw week- of weekendabonnement nog geldig en kunt u blijven reizen met uw studentenreisproduct.
 • Ging uw oovee-vergoeding in vanaf 1 april? Dan krijgt u per mei weer een studentenreisproduct. Als u uw studentenreisproduct nog niet hebt stopgezet, kunt u blijven reizen met uw studentenreisproduct.
 • Is uw oovee-vergoeding ingegaan vóór 1 april en hebt u uw studentenreisproduct al stopgezet? Dan krijgt u per mei weer een studentenreisproduct.
 • Hebt u uw studentenreisproduct al stopgezet? Maar wilt u in april reizen met uw studentenreisproduct? Stuur dan een mailtje naar ovsk@duo.nl. Zet in uw mail of u een week- of weekendabonnement wilt. Uw oovee-vergoeding voor april trekken we in.

Uitwonendenbeurs stopzetten

 • Kreeg u een uitwonendenbeurs voor uw stage of studie in het buitenland? En wordt u nu weer thuiswonend? Wijzig uw woonsituatie in Mijn DUO.
 • Moest u vanwege de coronamaatregelen eerder stoppen met uw stage in het buitenland, maar loopt uw huurcontract in het buitenland toch door? Neem dan contact op met DUO.
Ik heb een vergoeding voor extra reiskosten aangevraagd. Mag ik de bewijsstukken later opsturen?

Als uw school of universiteit nu geen bewijsstukken kan ondertekenen, mag u ze later opsturen. Doe dit dan wel zo snel mogelijk.

Studievertraging

Ik loop studievertraging op door het coronavirus. Heb ik recht op verlenging van mijn diplomatermijn?

De coronacrisis is een bijzondere situatie. Daarom kunt u misschien verlenging van uw diplomatermijn krijgen. Wilt u weten of dit voor u geldt? Neem contact op met de studentendecaan van uw school of universiteit. Een verzoek voor verlenging van de diplomatermijn gaat namelijk altijd via de studentendecaan.

Lesgeld of collegeld

Ik kan niet naar school of universiteit door het coronavirus. Moet ik lesgeld of collegegeld blijven betalen?
 • Betaalt u lesgeld voor mbo of vavo? Dan moet u het lesgeld aan DUO blijven betalen.
 • Betaalt u collegegeld voor hbo of universiteit? Dan moet u het collegegeld blijven betalen aan uw onderwijsinstelling. Vragen hierover? Stel ze aan uw school of universiteit.

Alle onderwijsinstellingen proberen u zo goed mogelijk online te informeren en studievertraging te voorkomen.

EU-studenten

Ik kan als EU'er niet aan de 56-uurseis voldoen door het coronavirus. Wat kan ik doen?

DUO gaat soepel om met de 56-uurseis, zolang de coronamaatregelen gelden. Kunt u nu niet aan de 56-uurseis voldoen? Dan kijkt DUO naar de door u gewerkte uren voor én na de maatregelen.

Studieschuld

Door de maatregelen tegen het coronavirus kan ik mijn studieschuld niet meer betalen. Wat kan ik doen?
 • Daalt uw inkomen in 2020? Dan kunt u verlegging peiljaar naar 2020 aanvragen. Uw maandbedrag wordt dan misschien lager of zelfs € 0,-.
 • Is verlegging van het peiljaar geen oplossing? Dan kunt u een aflosvrije periode aanvragen.
 • Gebruikt u de genoemde mogelijkheden al en komt u toch in de problemen? Neem contact met ons op. We bespreken dan uw situatie en zullen er zo soepel mogelijk mee omgaan.

Staatsexamen vo

Gaan de college-examens van Staatsexamens door?

De college-examens van Staatsexamens gaan voorlopig door:

 • de schriftelijke college-examens zijn van 25 mei tot en met 29 mei 
 • de mondelinge college-examens zijn in de periode van 6 juni tot en met 1 augustus.
Hebt u nog vragen? Kijk dan eerst bij de veelgestelde vragen.
Verbergen Sluiten
Wat vind je van de website?

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee