Hulp bij financiële problemen

Komt u door de coronacrisis in financiële problemen? We hebben een aantal oplossingen. Misschien kunnen we u daarmee helpen.

Studiefinanciering aanpassen

 • Misschien kunt u alsnog een aanvullende beurs aanvragen. De aanvullende beurs hangt af van het inkomen van uw ouders.
 • Als u nog niet maximaal leent, kunt u (tijdelijk) uw lening verhogen.
 • Studeert u aan hbo of universiteit, dan kunt u daarnaast lenen voor uw collegegeld: het collegegeldkrediet.
 • Krijgt u geen of een gedeeltelijke aanvullende beurs, maar is het inkomen van uw ouders gedaald? Dan kunnen uw ouders verlegging peiljaar aanvragen. Misschien krijgt u dan een hogere aanvullende beurs.

Een aanvullende beurs, lening en collegegeldkrediet kunt u met terugwerkende kracht aanvragen tot de start van dit studiejaar.

Zijn deze oplossingen onvoldoende voor u? Dan kunt u ons vragen u financieel te helpen. Deze regeling loopt tot en met juni 2021.

Aanvragen financiële hulp

De financiële hulp bestaat uit een extra lening. U kunt de extra lening aanvragen als:

 • uw financiële problemen zijn ontstaan door de coronamaatregelen, én
 • u een maximale 'gewone' lening, aanvullende beurs en collegegeldkrediet hebt aangevraagd, met terugwerkende kracht tot de start van dit studiejaar.

DUO beoordeelt of u de extra lening krijgt, en hoeveel. U vraagt de extra lening aan met het formulier Aanvraag hulp bij financiële problemen door coronamaatregelen. Het adres staat op het formulier. Binnen 2 weken ontvangt u bericht.

U kunt de extra lening krijgen vanaf de maand waarin u aanvraagt. Na uw studie moet u de extra lening terugbetalen, samen met de gewone lening.

Studieschuld en -boete betalen

De terugbetaling van uw studieschuld loopt door. Ook -boetes moet u betalen. Betaalt u niet op tijd, dan stuurt DUO een aanmaning. Misschien hebt u wat aan de volgende regelingen:

 • Hebt u een studieschuld en is uw inkomen gedaald? Dan kunt u verlegging peiljaar aanvragen. Uw maandbedrag wordt dan misschien lager of zelfs € 0,-.
 • Is verlegging peiljaar geen oplossing? Dan kunt u een aflosvrije periode aanvragen.
 • Hebt u een -boete? Dan kunt u misschien een betalingsregeling krijgen.
Studieschuld terugbetalen Caribisch gebied

Woont u op Aruba, Curaçao, Sint Maarten of in Caribisch Nederland? Dan zijn er een aantal mogelijkheden.

U regelt uw aanvraag in Mijn DUO. Inloggen doet u met DigiD. Hebt u geen DigiD? Gebruik dan een formulier.

Toch nog problemen?

 • Zijn deze oplossingen onvoldoende voor u? Stuur een mail naar antillen@duo.nl. Vermeld ook uw burgerservicenummer, adres en geboortedatum. We kijken dan naar een oplossing op maat.
 • Hebt u een betalingsregeling en kunt u die niet meer betalen? Stuur een mail naar debiteurenbeheer@duo.nl. Doe dit ook als u al een afspraak hebt met een DUO-medewerker.

Formulieren

Verlaging van uw maandbedrag en verlegging peiljaar vraagt u aan met het formulier Opgave Inkomen voor verzoek verlagen maandbedrag 2021. Een aflosvrije periode vraagt u aan met het formulier Wijziging terugbetalen studieschuld.

Verbergen Sluiten
Wat vindt u van de website?

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag verbeteren. Helpt u ons verder? Het duurt ongeveer 1 minuut.

Ja, ik doe mee