Naar Home

Hardheidsclausule

DUO mag in heel bijzondere situaties afwijken van de wet. Dat mag alleen als:

  • het toepassen van de wet ernstige en onredelijke gevolgen voor u heeft, en
  • deze gevolgen niet de bedoeling zijn van de wet.

Deze bevoegdheid van DUO noemen we de ‘hardheidsclausule’.

Waarvoor is de hardheidsclausule niet?

U kunt geen beroep doen op de hardheidsclausule in de volgende situaties:

Beroep doen op hardheidsclausule

Wordt u onredelijk benadeeld door een wet die DUO uitvoert? Dan kunt u ons vragen om de hardheidsclausule toe te passen. U vraagt DUO dan om af te wijken van de regels die in de wet staan.

  1. Beschrijf in een brief zo duidelijk mogelijk wat uw situatie is. En waarom de wet in uw geval onredelijk is.
  2. Stuur uw verzoek naar:

    DUO
    Postbus 30155
    9700 LG Groningen

Hoe het verdergaat

U krijgt binnen 8 weken bericht van DUO.