Diploma's

Particulier Diploma's Alles over het diplomaregister

Alles over het diplomaregister

Diploma's online

Het diplomaregister is een online register dat door het ministerie van OCW beschikbaar wordt gesteld om fraude te bestrijden. Ook zorgt het register voor lastenverlichting bij burgers, onderwijsinstellingen en overheidsorganisaties. U kunt in het register een digitaal uittreksel van uw diplomagegevens downloaden, bijvoorbeeld als u het origineel kwijt bent door brand of diefstal.

Welke gegevens

Het diplomaregister bevat de gegevens van diploma’s die door de onderwijsinstellingen zijn aangeleverd aan DUO. Het gaat om Nederlandse opleidingen die het ministerie van OCW financiert. De volgende onderwijssoorten en jaargangen zijn opgenomen in het diplomaregister:

* Levensbeschouwelijke opleidingen vanaf september 2010** Aoc's (agrarische opleidingscentra) vanaf 2011
Onderwijssoorten Vanaf
Wetenschappelijk onderwijs 1996 *
Hoger beroepsonderwijs 1996
Middelbaar beroepsonderwijs 2007 **
Voortgezet algemeen volwassenenonderwijs 2007
Voortgezet onderwijs 2006 **
Voortgezet onderwijs staatsexamen 2011
Voortgezet speciaal onderwijs 2012
Voortgezet speciaal onderwijs staatsexamen 2011
Extraneus voortgezet onderwijs 2012
Nederlands als 2e taal staatsexamen 2011
Inburgeringsexamen 2007

Uittreksel downloaden

U kunt in het diplomaregister zelf een uittreksel van door u behaalde diploma’s downloaden. Dit uittreksel is een pdf-document dat is voorzien van een certificaat. Dit certificaat fungeert als echtheidskenmerk en garandeert dat het document van DUO afkomstig is. U kunt het digitale uittreksel naar een werkgever sturen of gebruiken in andere situaties waarbij u moet aantonen welke diploma’s u heeft. Het digitale uittreksel heeft dezelfde waarde als een gewaarmerkte kopie van uw diploma.
Staan uw onderwijssoort en jaargang in bovenstaande tabel en wilt u uw uittreksel downloaden? Dat kan kosteloos, door in te loggen op Mijn DUO.

Inloggen Diplomaregister

Om in te loggen heeft u een DigiD met sms-controle nodig. 

Inloggen diplomaregister DigiD

Contact

Voor vragen kunt u ons op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur bellen: 050 599 77 78. Of stuur een mail naar diplomaregister@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee