Leraar

Particulier Leraar Bedragen en betaalmomenten

Bedragen en betaalmomenten

Hoeveel kunt u krijgen en wanneer?

Hoeveel u kunt krijgen en wanneer, verschilt per regeling. Hieronder vindt u een overzicht.

Bedragen per regeling

Lerarenbeurs 2017-2018
Percentage vergoeding Maximaal bedrag *

* Deze bedragen gelden ook voor postinitiële masteropleidingen, premasters, opleidingen aan de NCOI, de LOI en de Open Universiteit, en voor andere niet-bekostigde onderwijsinstellingen. De subsidie voor studiekosten (collegegeld, studiemiddelen en reiskosten) betalen wij rechtstreeks aan u uit. De subsidie voor studieverlof gaat naar uw werkgever. 

** De vergoeding voor collegegeld is nooit meer dan het bedrag dat u aan wettelijk of instellingscollegegeld moet betalen.

Wettelijk collegegeld 100% € 7.000,- **
Instellingscollegegeld 100% € 7.000,- **
Studiemiddelen 10% van het collegegeldbedrag € 350,-
Reiskosten 10% van het collegegeldbedrag € 350,-
Studieverlof vast bedrag per uur en sector -

Subsidie opleiding bewegingsonderwijs 2017
Percentage vergoeding Maximaal bedrag
Collegegeld 100% € 3.500,-
Studiemiddelen 10% van het collegegeldbedrag € 350,-
Reiskosten 10% van het collegegeldbedrag € 350,-
Studieverlof - -

Tegemoetkoming leraren 2017-2018
Maximaal bedrag
Cursus- of collegegeld € 567,23
Schoolkosten € 735,89
Totaal € 1.303,12

Tegemoetkoming onderwijsmasters
Bedrag
€ 3.000,-
€ 5.000,- als u een lerarenopleiding doet in het tekortvak informatica, wiskunde, natuurkunde of scheikunde.

Betaalmoment

Als wij uw aanvraag hebben verwerkt, ontvangt u van ons een beschikking. Binnen een paar weken betalen wij dan uit.

Lerarenbeurs Binnen 2 weken na de beschikking. Begint u later in het studiejaar met uw opleiding, dan betalen wij uit binnen een maand voordat uw opleiding start.
Subsidie opleiding bewegingsonderwijs Een maand voordat uw opleiding begint. Vraagt u later aan, dan binnen 4 weken na de beschikking.
Tegemoetkoming leraren Binnen 2 weken na de beschikking. U krijgt het hele bedrag in 1 keer uitbetaald.
Tegemoetkoming onderwijsmasters Binnen 4 weken na de beschikking, tenzij u een pabo-opleiding volgt. Dan betalen we uit binnen 4 weken na ontvangst van uw stageovereenkomst. U krijgt het hele bedrag in 1 keer uitbetaald.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee