Leraar

Particulier Leraar Niet begonnen of gestopt met studie

Niet begonnen of gestopt met studie

Doorgeven via Mijn DUO

Bent u niet begonnen met uw studie? Of stopt u met uw opleiding? Dan moet u dit meteen aan ons doorgeven.

Wat moet u doen?

Aanvraag intrekken

U heeft voor de 1e keer aangevraagd
Binnen 2 maanden na de startdatum van uw opleiding kunt u uw aanvraag nog intrekken. Als u daarna alle betaalde bedragen volledig terugstort, heeft u geen lerarenbeurs verbruikt. Wilt u later de beurs opnieuw aanvragen, dan mag dit voor dezelfde óf voor een andere opleiding. Zet u te laat stop of betaalt u de lerarenbeurs niet volledig terug? Dan heeft u 1 jaar beurs verbruikt en mag u alleen nog voor dezelfde opleiding opnieuw aanvragen.

U heeft voor de 2e of 3e keer aangevraagd
Binnen 2 maanden na de startdatum van het studiejaar kunt u uw aanvraag nog intrekken. Als u daarna alle betaalde bedragen volledig terugstort, heeft u voor dat studiejaar geen beurs verbruikt. Zet u te laat stop of betaalt u de lerarenbeurs niet volledig terug? Dan geldt dit wel als een verbruikt jaar. U mag u alleen nog voor dezelfde opleiding opnieuw aanvragen.

Rekeningnummer

Wilt u of moet u de lerarenbeurs terugbetalen, dan kan dat op rekeningnummer NL04 INGB 0705 0018 65 van de Dienst Uitvoering Onderwijs. Vermeld bij uw betaling altijd uw burgerservicenummer en het onderwerp ‘lerarenbeurs’.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee