Leraar

Particulier Leraar Wijzigingen doorgeven

Wijzigingen doorgeven

Als u al een lerarenbeurs heeft

Wijzigingen kunnen gevolgen hebben voor uw beurs of voor de subsidie voor uw werkgever. Geef wijzigingen dus zo snel mogelijk door. Hiermee voorkomt u dat u te veel of te weinig ontvangt.

Stoppen met uw studie

Stopt u met uw studie, of begint u niet aan uw studie? Dan moet u dit meteen doorgeven aan DUO. Dit geldt ook als u om een andere reden uw aanvraag wilt intrekken.

Minimum aantal studiepunten niet gehaald

Haalt u voor het studiejaar niet de vereiste 15 studiepunten? Dan moet u dit meteen doorgeven aan DUO.

Andere opleiding

Een wijziging van opleiding kunt u doorgeven via Mijn DUO.
Gaat u een andere studie doen? Geef dit dan door vóór de startdatum van de studie waarvoor u de lerarenbeurs heeft aangevraagd.
Blijft u dezelfde studie doen, maar aan een andere onderwijsinstelling? Deze wijziging mag u ook na de startdatum van uw opleiding doorgeven.

Persoonlijke gegevens

Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals een nieuw rekeningnummer, kunt u mailen naar lerarenbeurs@duo.nl. Vermeld in de e-mail altijd uw burgerservicenummer.

Hoogte collegegeld

Een verlaging van het collegegeld kunt u het gehele studiejaar doorgeven via Mijn DUO.
Is het collegegeld hoger geworden? Dan kunt u dit tot en met 31 oktober wijzigen via Mijn DUO. Na die datum kunt u de verhoging alleen nog per e-mail doorgeven aan lerarenbeurs@duo.nl. U moet dan een bewijsstuk van het betaalde collegegeld meesturen.

Studieverlof

Krijgt uw werkgever subsidie voor studieverlof voor u? Als er iets verandert in de hoeveelheid studieverlofuren of in uw deeltijdfactor, dan moet uw werkgever dit onmiddellijk aan DUO melden. Deze wijzigingen hebben namelijk gevolgen voor de vergoeding voor studieverlof. Uw werkgever kan de wijziging doorgeven met de Verklaring (laatste) werkgever of inlener.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee