Leraar

Particulier Leraar Voorwaarden lerarenbeurs

Voorwaarden lerarenbeurs

Kunt u de lerarenbeurs krijgen?

U bent al leraar en wilt een bachelor-, master- of postinitiële masteropleiding gaan volgen. Dan kunt u een lerarenbeurs aanvragen. Dit kan ook voor een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding. U kunt geen lerarenbeurs aanvragen voor een post-hbo opleiding.

Voorwaarden

 • U heeft een onderwijsbevoegdheid óf u heeft minimaal een bachelordiploma als leraar in het hbo.
 • U werkt bij een school of orthopedagogisch didactisch centrum (opdc) in (Caribisch) Nederland op het moment van de subsidieaanvraag óf op enig moment in de 12 kalendermaanden daarvoor. Dit mag ook met een tijdelijk of invalcontract zijn.
 • De onderwijsinstelling waar u werkt of heeft gewerkt wordt bekostigd door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) of Economische Zaken (EZ).
 • U geeft les voor minimaal 20% van uw betrekkingsomvang. Dit geldt niet voor intern begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders.
 • U krijgt voor dezelfde opleiding geen tegemoetkoming leraren, tegemoetkoming onderwijsmasters, levenlanglerenkrediet of studiefinanciering (ook geen lening of studentenreisproduct).
 • U staat ingeschreven in het lerarenregister, tenzij u aan het hbo werkt of niet aan de regels voor registratie kunt voldoen. Vanaf 1 april 2018 is de registratie in het lerarenregister geen voorwaarde meer bij het aanvragen van de lerarenbeurs. Het moment dat inschrijven in het lerarenregister verplicht wordt vanuit de wet is op dit moment nog niet bekend.
 • U volgt de opleiding in (Caribisch) Nederland of de EU, of op Aruba, Curaçao of Sint Maarten.
  Een Nederlandse opleiding moet geregistreerd zijn in het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO). Doet u een opleiding binnen de EU? Dan beoordeelt Nuffic of deze gelijkwaardig is aan de Nederlandse. Een opleiding in Caribisch Nederland, of op Aruba, Curaçao of Sint Maarten moet geaccrediteerd zijn door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO).

U kunt ook de voorwaardenhulp gebruiken om te bepalen of u aan de voorwaarden voldoet.

Jaarlijks aanvragen

U moet de lerarenbeurs elk jaar opnieuw aanvragen. Heeft u eenmaal een lerarenbeurs, dan krijgt u voorrang als u opnieuw aanvraagt voor het vervolg van uw studie.

Minimaal 15 studiepunten per studiejaar

U moet minimaal 15 studiepunten per studiejaar halen, ook als u later start of vrijstellingen heeft. Anders moet u de beurs terugbetalen. Een studiejaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Het studiejaar waarin u uw diploma behaalt, hoeft u niet aan deze voorwaarde te voldoen. De 15 ECTS eis vervalt doordat u uw diploma heeft behaald. Heeft u zoveel vrijstellingen dat u geen 15 studiepunten kunt halen? Neem dan contact met ons op.
Had u vóór 2013-2014 al een lerarenbeurs? Dan gelden iets andere regels.

DUO controleert steekproefsgewijs of u de lerarenbeurs terecht heeft ontvangen. Bewaar daarom de volgende bewijsstukken:

 • een document met de behaalde studiepunten van dat studiejaar
 • een betaalbewijs van het collegegeld waar het bedrag op staat.

Invalkrachten en vakleerkrachten

Bent u op het moment van aanvraag invalkracht bij een bekostigde onderwijsinstelling of een orthopedagogisch didactisch centrum (opdc), of was u dat op enig moment in de 12 kalendermaanden daarvoor? Of bent u vakleerkracht in het primair onderwijs? Ook dan kunt u de lerarenbeurs aanvragen.

Interne begeleiders, zorgcoördinatoren, remedial teachers en ambulant begeleiders

Bent u intern begeleider, zorgcoördinator, remedial teacher of ambulant begeleider met een onderwijsbevoegdheid? Dan kunt u de lerarenbeurs aanvragen, ook wanneer u niet voor de klas staat. U moet wel bevoegd leraar zijn.

Hoe vaak lerarenbeurs

U kunt maar 1 keer gebruikmaken van de lerarenbeurs. Hierop zijn 2 uitzonderingen:

 • U heeft al een lerarenbeurs gehad voor een korte opleiding. U kunt een nieuwe aanvraag doen voor een bachelor-, master- of postinitiële masteropleiding.
 • U heeft al een lerarenbeurs gehad voor een bacheloropleiding. U kunt een nieuwe aanvraag doen, maar alleen voor een master- of postinitiële masteropleiding.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050-599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar lerarenbeurs@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee