Naar Leraar

Erkenning bekwaamheid vo

Geeft u les in het voortgezet onderwijs in een vak waarvoor u niet bevoegd bent? Dan moet u zo snel mogelijk de vereiste bevoegdheid halen. Maar voor sommige vakken bestaat geen lerarenopleiding die opleidt tot een lesbevoegdheid. In dat geval kunt u erkenning aanvragen van uw bekwaamheid.

Voorwaarden

 • U geeft les in een niet-schooleigen vak.
 • U geeft gemiddeld minimaal 4 uur per week les in het vak.
 • Er is geen opleiding die opleidt tot een lesbevoegdheid in het vak.
 • U bent aantoonbaar vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch-didactisch bekwaam.

Een niet-schooleigen vak is een algemeen gebruikelijk vak waarvan de overheid de omvang en de inhoud bepaalt. Voor een niet-schooleigen vak is een landelijk examenprogramma vastgesteld.

Wat moet u doen?

 1. Lees de beleidsregel. Controleer in de tabel bekwaamheidserkenning van de beleidsregel of u aan de voorwaarden voor een gesloten aanvraag voldoet.
 2. Is geen van de situaties in de tabel van toepassing? Dan kunt u een open aanvraag indienen. U moet dan aangeven waarom u denkt dat u toch voldoet aan de voorwaarden.
 3. Verzamel alle bewijsstukken:
  • het schoolplan
  • een verklaring van het bestuur dat u pedagogisch-didactisch bekwaam bent
  • als u aan een situatie uit de tabel bekwaamheidserkenning voldoet: de in de tabel vermelde bewijsstukken
  • als u niet aan een situatie uit de tabel bekwaamheidserkenning voldoet: alle bewijsstukken waaruit blijkt dat u vakinhoudelijk, vakdidactisch en pedagogisch-didactisch bekwaam bent.
 4. Vul het formulier Ontheffing eisen benoembaarheid of erkenning bekwaamheid in en voeg de bewijsstukken toe. Stuur het naar DUO.

BES-eilanden

Ook leraren op Bonaire, Sint Eustatius en Saba kunnen erkenning van bekwaamheid aanvragen. De voorwaarden zijn dezelfde als voor aanvragen uit de rest van Nederland. U kunt hetzelfde formulier gebruiken.

Als uw aanvraag wordt toegekend

Wordt uw aanvraag toegekend, dan bent u voortaan bevoegd voor het bewuste vak.

Onderwijsbevoegdheid bepalen

Weet u niet zeker of u bevoegd bent voor het vak dat u geeft? Dit controleert u met de bevoegdhedenscan.

Contact

Als u vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Diploma-erkenning en Legalisatie: 050-599 80 36. Of stuur een e-mail naar ks.dw@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee