Leraar

Particulier Tegemoetkoming onderwijsmasters Tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen

Tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen

Voor educatieve masters aan hbo of universiteit

Doet u een educatieve master aan hbo of universiteit, of een eerstegraads lerarenopleiding in een tekortvak? Dan kunt u eenmalig een tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen. Ook als u daarnaast studiefinanciering of tegemoetkoming leraren krijgt. Dit is een tijdelijke regeling, die loopt van 2015 tot en met 2018.

Wijzigingen in regeling Tegemoetkoming onderwijsmasters

Onlangs zijn de voorwaarden voor de Tegemoetkoming onderwijsmasters versoepeld:

  • Als u in 2017 met de opleiding bent gestart, kunt u tot en met 31 oktober 2017 een tegemoetkoming voor het studiejaar 2016-2017 aanvragen.
  • U doet een voltijd-, deeltijd- of duale opleiding (voorheen alleen voltijd).
  • U bent niet langer dan 5 jaar geleden afgestudeerd (voorheen 2 jaar).

Voorwaarden

* De tekortvakken zijn Nederlands, Frans, Duits, Engels, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica.

Onderwijsmaster na pabo Lerarenopleiding in tekortvak *

U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsdocument type II, III, IV of V. Heeft u een andere verblijfsvergunning of komt u uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan het nationaliteitenschema in.

U heeft de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsdocument type II, III, IV of V. Heeft u een andere verblijfsvergunning of komt u uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan het nationaliteitenschema in.

U heeft ná 31 december 2011 uw pabo-diploma behaald. Heeft u uw diploma eerder behaald? Dan moet u na 31 december 2011 een premaster hebben afgerond.

U heeft ná 31 december 2011 uw bachelor- of (pre)masterdiploma behaald of u bent in die periode gepromoveerd.

U doet de opleiding in voltijd, deeltijd of duaal.

U doet de opleiding in voltijd, deeltijd of duaal.

U vraagt de subsidie aan op uiterlijk 31 oktober van het kalenderjaar waarin u start met uw opleiding.

Doet u als onderdeel van uw opleiding een stageopdracht of onderzoeksopdracht bij een school of schoolbestuur voor primair onderwijs (bo en (v)so)? Dan sluit u hiervoor een overeenkomst af met het schoolbestuur. Deze overeenkomst moet u binnen de officiële studieduur van uw opleiding naar DUO mailen.

Als u een eerstegraads lerarenopleiding volgt, moet u de subsidie op uiterlijk 31 oktober van het kalenderjaar waarin u start met uw opleiding aanvragen.
Volgt u een master waarbij u zelf kunt kiezen of u een eerstegraadsbevoegdheid gaat halen? Dan kunt u pas aanvragen vanaf het kalenderjaar waarin u start met het educatieve gedeelte van uw opleiding. Dit kan tot uiterlijk 31 oktober van dat kalenderjaar.

Met uw aanvraag moet u een Verklaring studieadviseur meesturen.

Wat moet u doen?

  • Kijk eerst op de lijst met ISAT-codes of voor uw opleiding een tegemoetkoming mogelijk is.
  • Scan het ondertekende aanvraagformulier en mail het als pdf naar tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl. Uw aanvraag moet uiterlijk 31 oktober 2017 door DUO ontvangen zijn.
  • Staat er bij uw opleiding op de ISAT-lijst een 1 of 2? Stuur dan ook de Verklaring studieadviseur mee. Staat er géén 1 of 2 vermeld, dan hoeft u géén Verklaring studieadviseur mee te sturen.

Studie begonnen in september 2017? Gebruik het formulier Aanvraag tegemoetkoming onderwijsmasters 2017-2018

Studie begonnen in februari 2017? Gebruik dan het formulier Aanvraag tegemoetkoming onderwijsmasters 2016-2017 (de aanvraagtermijn is verlengd tot en met 31 oktober 2017).

Subsidieplafond

Voor de tegemoetkoming onderwijsmasters geldt een subsidieplafond. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Uw aanvraag moet dan ook compleet zijn.

Gift of terugbetalen

U mag de tegemoetkoming houden als u uw master afrondt binnen de reguliere studieduur + maximaal 1 jaar uitloop. Lukt dit niet, dan moet u het volledige bedrag terugbetalen.
Het jaar uitloop geldt voor iedereen, dus ook als u eerder al een tegemoetkoming heeft aangevraagd. (Voorheen mocht u maximaal een half jaar uitloop hebben.)

Tegemoetkoming en lerarenbeurs

U mag de tegemoetkoming onderwijsmasters niet aanvragen als u voor dezelfde opleiding al een lerarenbeurs krijgt. Omgekeerd is dit ook het geval. U mag geen lerarenbeurs aanvragen als u voor dezelfde opleiding al een tegemoetkoming onderwijsmasters krijgt.

Meer informatie

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de websites van Arbeidsmarktplatform po en Masters voor het vo.

Contact

Als u nog vragen heeft, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: 050 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee