Naar Leraar

Tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen

Doet u een educatieve master aan hbo of universiteit, of een 1e-graads lerarenopleiding in een tekortvak? Dan kunt u eenmalig een tegemoetkoming onderwijsmasters aanvragen. Ook als u daarnaast studiefinanciering krijgt.

Voorwaarden

Doet u een educatieve master aan hbo of universiteit, of een 1e-graads lerarenopleiding in een tekortvak? Voor beide situaties gelden de volgende voorwaarden:

 • U hebt de Nederlandse nationaliteit of een verblijfsdocument type II, III, IV of V. Hebt u een andere verblijfsvergunning of komt u uit een EER-land of Zwitserland? Vul dan het nationaliteitenschema in.
 • U doet de opleiding in voltijd, deeltijd of duaal.

Voorwaarden onderwijsmaster na pabo

De extra voorwaarden zijn:

 • U hebt ná 31 december 2012 uw pabo-diploma behaald. Hebt u uw diploma eerder behaald? Dan moet u na 31 december 2012 een premaster hebben afgerond.
 • U vraagt de subsidie aan op uiterlijk 31 oktober van het kalenderjaar waarin u start met uw opleiding.
  Doet u als onderdeel van uw opleiding een stageopdracht of onderzoeksopdracht bij een school of schoolbestuur voor primair onderwijs (bo en (v)so)? Dan sluit u hiervoor een overeenkomst af met het schoolbestuur. Deze overeenkomst moet u binnen de officiële studieduur van uw opleiding naar DUO mailen.
 • Als u in 2018 begint, kunt u alleen nog een subsidie aanvragen voor de opleidingen pedagogische wetenschappen en onderwijskunde. U moet dan wel vóór 1 september 2018 starten met deze opleiding.

Voorwaarden lerarenopleiding tekortvak

De extra voorwaarden zijn:

 • De tekortvakken zijn Nederlands, Frans, Duits, Engels, klassieke talen, wiskunde, natuurkunde, scheikunde en informatica.
 • U hebt ná 31 december 2012 uw bachelor- of (pre)masterdiploma behaald of u bent in die periode gepromoveerd.
 • Als u een 1e-graads lerarenopleiding volgt, moet u de subsidie op uiterlijk 31 oktober van het kalenderjaar waarin u start met uw opleiding aanvragen.
  Volgt u een master waarbij u zelf kunt kiezen of u een 1e-graadsbevoegdheid gaat halen? Dan kunt u pas aanvragen vanaf het kalenderjaar waarin u start met het educatieve gedeelte van uw opleiding. Dit kan tot uiterlijk 31 oktober van dat kalenderjaar. Met uw aanvraag moet u een Verklaring studieadviseur meesturen.

Wat moet u doen?

 • Kijk eerst op de lijst met ISAT-codes of voor uw opleiding een tegemoetkoming mogelijk is.
 • Vul het formulier Aanvraag tegemoetkoming onderwijsmasters in.
 • Scan het ondertekende aanvraagformulier en mail het als pdf naar tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl.
 • Staat er bij uw opleiding op de ISAT-lijst een 1 of 2? Stuur dan ook de Verklaring studieadviseur mee. Staat er géén 1 of 2 vermeld, dan hoeft u géén Verklaring studieadviseur mee te sturen.

Hoeveel tegemoetkoming

Op de pagina Bedragen en betaalmomenten staat hoeveel tegemoetkoming u kunt krijgen.

Subsidieplafond

De tegemoetkoming onderwijsmasters heeft een subsidieplafond. Toekenning gebeurt op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. Uw aanvraag moet direct compleet zijn.

Gift of terugbetalen

U mag de tegemoetkoming houden als u uw master afrondt binnen de reguliere studieduur + maximaal 1 jaar uitloop. Lukt dit niet, dan moet u het volledige bedrag terugbetalen. Het jaar uitloop geldt voor iedereen, dus ook als u eerder al een tegemoetkoming heeft aangevraagd.

Tegemoetkoming en lerarenbeurs

U mag de tegemoetkoming onderwijsmasters niet aanvragen als u voor dezelfde opleiding al een lerarenbeurs krijgt. En omgekeerd: u mag geen lerarenbeurs aanvragen als u voor dezelfde opleiding al een tegemoetkoming onderwijsmasters krijgt. Ook mag u geen samenloop hebben voor dezelfde studie bij tegemoetkoming leraren.

Meer informatie en contact

Wilt u meer informatie? Kijk dan op de websites van Arbeidsmarktplatform po en Masters voor het vo.

Als u nog vragen hebt, kunt u bellen met de afdeling Lerarenbeurs: (050) 599 90 99. Dit nummer is bereikbaar op maandag, woensdag en donderdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een e-mail naar tegemoetkomingonderwijsmasters@duo.nl.

Wat vind je van de website?
Verbergen Sluiten

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee

We willen onze website graag beter maken. Help je ons verder? Het duurt ongeveer een minuut.

Ja, ik doe mee