Naar Home

Ov-schuld terugbetalen

Als je geen recht meer hebt op je studentenreisproduct, bijvoorbeeld omdat je bent gestopt met je studie, dan moet je hem stopzetten. Heb je dat niet op tijd gedaan? Dan bouw je een ov-schuld op.

  1. Hoe het werkt
  2. Betalingsregeling

1. Hoe het werkt

Je moet je ov-schuld aan DUO terugbetalen. DUO int de ov-schuld voor de vervoersbedrijven.

Hoeveel ov-schuld

Hoe langer je ten onrechte een studentenreisproduct hebt, hoe hoger je schuld: de ov-schuld is € 97,- per halve maand. DUO controleert regelmatig of je in een bepaalde periode recht had. Als je geen recht had, krijg je een bericht over de hoogte van je ov-schuld. Je kunt je ov-schuld ook bekijken in Mijn DUO.

Studentenreisproduct alsnog stopzetten

Heb je een bericht over je ov-schuld gekregen en heb je je studentenreisproduct nog niet stopgezet? Als je geen nieuw recht op studiefinanciering hebt, moet je je studentenreisproduct alsnog stopzetten. Op de pagina's Reisproduct stopzetten hbo en universiteit en Reisproduct stopzetten mbo vind je meer informatie hierover.

Is je kaart kwijt, kapot of verlopen? Dien een Aanvraag stopzetten studentenreisproduct in.

Wanneer terugbetalen?

Een ov-schuld moet je altijd direct betalen nadat je een bericht hebt gehad over de schuld. Je krijgt hiervoor een betalingsverzoek.

Niet optellen bij studieschuld

DUO int ov-schulden voor de vervoersbedrijven. Je ov-schuld kan daarom niet bij je gewone studieschuld worden opgeteld.

Hoe betalen

Verrekenen met studiefinanciering

Zolang je nog studiefinanciering krijgt, verrekenen we je ov-schuld met je studiefinanciering. In 2017 doen we dat met maximaal € 165,46 per maand.

Terugbetalen

Krijg je geen studiefinanciering meer? Als je een bericht hebt gekregen over de betaling van je ov-schuld, dan kun je 2 dingen doen: 

  • Je betaalt het bedrag in 1 keer met de gegevens op het betalingsverzoek.
  • Je vraagt een betalingsregeling aan.

Ben je het betalingsverzoek kwijt? Je kunt je ov-schuld overmaken naar de Dienst Uitvoering Onderwijs op rekeningnummer NL45 INGB 0705 0019 03. Doe dat onder vermelding van je burgerservicenummer-69, bijvoorbeeld 012345678-69.

Verschil met ov-lening prestatiebeurs

De ov-schuld is niet hetzelfde als de 'ov-lening prestatiebeurs'. Het studentenreisproduct is een lening die onder de prestatiebeurs valt. Op je Bericht Studiefinanciering staat dit als ov-lening prestatiebeurs. Als je binnen 10 jaar je diploma haalt, zetten we je ov-lening om in een gift. Haal je dan geen diploma, dan moet je deze ov-lening terugbetalen. Als je je studentenreisproduct niet ophaalt, hoef je natuurlijk niets terug te betalen.

Onterecht of kwijtschelden

Denk je dat de schuld onterecht is? Dan kun je een bezwaarschrift sturen. Dat moet binnen 6 weken nadat je het 1e bericht over de ov-schuld hebt ontvangen. Als je ov-schuld terecht is, kunnen we deze niet kwijtschelden.